Przebudowa 1 Maja w Mszanie coraz bliżej
31 maja 2022

Przebudowa 1 Maja w Mszanie coraz bliżej

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego pozyskał 18,8 mln zł na modernizację ul. 1 Maja w Mszanie. W celu poinformowania, które wnioski z powiatu wodzisławskiego zostały pozytywnie rozpatrzone wczoraj poseł Adam Gawęda wspólnie z senator Ewą Gawedą zorganizowali pod budynkiem Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. konferencję prasową, na którą zaprosili zainteresowanych samorządowców. Pod nieobecność starosty Leszka Bizonia z ramienia zarządu powiatu wodzisławskiego wziął w niej udział wicestarosta Tadeusz Skatuła.

 

Powiat Wodzisławski w sumie do 2. edycji programu „Polski ład” złożył 3 wnioski. Pierwsza inwestycja oszacowana została na kwotę prawie 20 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to ok. 19 mln zł. Mowa o kompleksowej przebudowie całej ul. 1 Maja przebiegającej przez centrum Mszany, tj. od skrzyżowania z ul. Skrzyszowską do skrzyżowania z ul. Moszczeńską. Inwestycja ma zostać zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Kolejną inwestycją drogową, na którą powiat chciał pozyskać środki, była przebudowa ul. Celnej oraz ul. 1 Maja w Gołkowicach na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Piotrowickiej wraz z rondem w Żabkowie. Wartość inwestycji to 16,5 mln zł, z czego powiat wnioskował o rządową dotację na poziomie 85% (15,7 mln zł).

Trzeci projekt miał charakter infrastrukturalny i dotyczył dostosowania obiektu Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Władze powiatu chciały rozwinąć możliwości tej instytucji tak, aby jeszcze lepiej i efektywniej, a przede w lepszych warunkach świadczyła pomoc coraz większej liczbie podopiecznych.

 

 

Źródło/fot: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl