PSE odpowiada na jastrzębską propozycję poprowadzenia linii wysokiego napięcia
16 lutego 2023

PSE odpowiada na jastrzębską propozycję poprowadzenia linii wysokiego napięcia

Z inicjatywy senator Ewy Gawędy, w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych przeanalizowano nową koncepcję umiejscowienia linii w terenie przekazaną przez władze Miasta Jastrzębie-Zdrój i mieszkańców Ruptawy-Cisówki. Wyniki prac zostały zaprezentowane 8 lutego 2023 r. na spotkaniu z udziałem parlamentarzystów, władz miasta i przedstawicieli mieszkańców.

PSE S.A. prowadzą prace projektowe i uzgodnienia z władzami samorządowymi oraz mieszkańcami w sprawie budowy nowych linii 400 kV relacji Godów – Pawłowice już od 2019 r. Tematem dyskusji, która odbyła się w Warszawie 8 lutego była zgłoszona przez UM Jastrzębie-Zdrój propozycja poprowadzenia linii 400 kV w sąsiedztwie planowanej linii kolejowej CPK, z wykorzystaniem terenów, na których znajdują się składowisko odpadów „Cofnica” i hałda Pochwacie. Intencją miasta jest umiejscowienie infrastruktury przesyłowej z dala od zabudowy mieszkaniowej, na terenach o niewielkiej wartości inwestycyjnej. Inicjatorem spotkania była senator Ewa Gawęda, która od początku prac na prośbę mieszkańców zaangażowała się w proces wypracowania kompromisowych rozwiązań w tym zakresie. - Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że budowy tych linii jest niezbędna i ma strategiczny charakter, bowiem nie możemy dopuścić do tego, że zacznie nam na Śląsku brakować prądu. Trzeba przy tym wszystkim wziąć jednak pod uwagę również koszty społeczne i zrobić wszystko, by było one jak najmniejsze, choć uczciwie trzeba przyznać, że pewnie całkowicie nie da się ich uniknąć, ze względu na to, że mieszkamy w terenie gęsto zaludnionym i zabudowanym - mówi senator Gawęda.


Zagrożone bezpieczeństwo eksploatacji


Podczas spotkania przedstawiciele PSE zwrócili uwagę na szereg przeciwwskazań dla realizacji inwestycji w proponowanym przez miasto kształcie. Wskazali, że przeprowadzenie linii najwyższych napięć przez teren składowiska odpadów „Cofnica” nie jest możliwe ze względu na wymogi zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektroenergetycznych. Niedopuszczalne jest bezpośrednie skrzyżowanie linii 400 kV z instalacjami odzyskiwania metanu (obiekt zagrożony wybuchem) znajdującymi się na terenie składowiska. Ponadto, przewidywane przez Państwowy Instytut Geologiczny obniżenie analizowanego terenu o 8-10 m do 2051 r., stanowi istotne przeciwwskazanie dla lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej po stronie północnej składowiska.


Propozycja Jastrzębia to więcej wysiedleń w Skrzyszowie oraz Mszanie


Ponadto PSE zaznaczyły, że przy uwzględnieniu propozycji miasta Jastrzębia-Zdroju należy liczyć się ze znacznie poważniejszymi konsekwencjami społecznymi, niż w przypadku koncepcji preferowanej przez PSE S.A. Realizacji propozycji Jastrzębia-Zdroju oznaczałaby konieczność wysiedlenia aż 34 budynków mieszkalnych, z czego przeważająca część znajduje się na terenach sołectwa Skrzyszów w Godowie (21 budynków) oraz Mszany (10 budynków). To blisko czterokrotnie więcej niż w przypadku koncepcji wypracowanej w 2020 r. z mieszkańcami Godowa, Pawłowic i częścią mieszkańców Jastrzębia.


Ograniczyć oddziaływanie linii


Wedle PSE, przeciwko proponowanym rozwiązaniom przemawiają także uwarunkowania geologiczne na wybranych odcinkach linii. W północnej części trasy są one szczególnie niekorzystne ze względu na występowanie aktywnych osuwisk i osiadanie terenu nawet o 12 m. Niestabilność gruntu może mieć negatywny wpływ na stabilność i prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury przesyłowej. Konsekwencje zmian geologicznych na tym terenie można zaobserwować w Mszanie, na przykładzie fragmentu linii dystrybucyjnej, która obecnie znajduje się pod wodą, na środku powstałego zalewu Połomia.


PSE zleciły analizy innowacyjnych rozwiązań technicznych, m.in. w zakresie konstrukcji słupów i wiązek przewodów, które pozwoliłyby zminimalizować powierzchnię potrzebnego do budowy linii terenu i zmieścić planowane instalacje w obszarze 70-metrowego korytarza zarezerwowanego od lat w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Jastrzębia-Zdroju. Wyniki analiz będą znane w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.

 


Źródło/fot. Materiały prasowe

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl