Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl 

Noktowizor, mundury oraz latarki to nowe wyposażenie, które Powiat Pszczyński zakupił dla działającej na naszym terenie Społecznej Straży Rybackiej.

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Pszczyńskiego została powołana w 2001 roku. Jej działalność polega w głównej mierze na zwalczaniu kłusownictwa, zapobieganiu dewastacji brzegów rzek i jezior oraz ochronie cennych składników przyrodniczych.

 

W działania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pszczyńskiego zaangażowanych jest ok. 80 strażników, którzy patrolują łowiska, ujawniają przypadki nielegalnego połowu ryb i kłusownictwa.

 

- Zakupiliśmy noktowizor, kilkanaście mundurów dla strażników oraz kilkanaście latarek. Zakupiony sprzęt wpłynie na poprawę efektywności i bezpieczeństwa prowadzonych kontroli - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska, która spotkała się z przedstawicielami kół Społecznej Straży Rybackiej z terenu powiatu pszczyńskiego, by przekazać im zakupiony sprzęt.

 

Kazimierz Kowalik, komendant Społecznej Straży Rybackiej podkreśla, że zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest chronienie przyrody oraz ryb. - Co roku ujawniamy przypadki kłusownictwa na dużą skalę. Współpracujemy z Państwową Strażą Rybacką, a w tym roku udało się zacieśnić współpracę z Komendą Powiatową Policji w Pszczynie. Nasi strażnicy przeprowadzili z policjantami kilkanaście wspólnych kontroli. Woda niesie wieść i o to chodzi - mówi Kazimierz Kowalik i dodaje, że zakupiony przez Powiat sprzęt wpłynie na poprawę jakości działań.

 

To kolejne wsparcie ze strony pszczyńskiego starostwa - w poprzednich latach zostały zakupione mundury i inny niezbędny sprzęt.

 

Źródło/fot:

 

PSZCZYNA. Sprzęt dla Społecznej Straży Rybackiej

20 grudnia 2022
PSZCZYNA. Sprzęt dla Społecznej Straży Rybackiej