Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl 

Miasto Racibórz w grudniu 2019 r. z przystąpiło do prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego. Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości o posiadanym bogatym dziedzictwie ponad 8-wiekowego Raciborza oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta.


Ratusz poprzez ulotki, które można pobrać m.in. w punkcie Visit Racibórz i Biurze Obsługi Interesanta UM, a także w formacie pdf na stronie Urzędu Miasta przypomina o zasadach ochrony, które obowiązują mieszkańców i przedsiębiorców na terenie starego miasta w Raciborzu z racji obszarowego wpisu do rejestru zabytków.

Oprócz informacji o tym co zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w ulotce znajdują się także ogólne zalecenia co do wyglądu i lokalizacji szyldów oraz reklam na terenie starego miasta, umieszczania urządzeń na elewacjach oraz kształtowania małej architektury. Ulotka ma pomóc w rozpowszechnianiu wiedzy o obowiązujących przepisach prawa na terenie chronionym z uwagi na zachowaną wartość historyczną, a także przyczynić do właściwego kreowania przestrzeni zabytkowego centrum miasta, docelowo zwiększając jego atrakcyjność wizerunkową – mówi Maria Olejarnik, miejska konserwator zabytków.

 

W najbliższym czasie ulotki zostaną dostarczone do wszystkich przedsiębiorców i zarządców wspólnot na terenie objętym wpisem do rejestru zabytków. Poza spisem obostrzeń w ulotce znajdują się namiary na osoby, które w naszym urzędzie służą pomocą w określeniu zasad prowadzonego remontu, posadowienia małej architektury czy doborze stosownych szyldów reklamowych - informuje Wiceprezydent Dawid Wacławczyk.

 

 

ULOTKA DO POBRANIA

 

Źródło/fot: UM w Raciborzu

 

RACIBÓRZ. Chrońmy razem stare miasto. Ratusz wydał ulotkę dla mieszkańców i przedsiębiorców!

01 czerwca 2022
RACIBÓRZ. Chrońmy razem stare miasto. Ratusz wydał ulotkę dla mieszkańców i przedsiębiorców!