samorządy, reforma finansowa, autonomia lokalna, stabilność dochodów, zarządzanie miejskie
16 maja 2024

Reforma finansowania samorządów: Większa autonomia i stabilność dochodów

Trwają intensywne prace nad reformą finansowania samorządów w Polsce. Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia, które mają na celu zwiększenie autonomii finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz ich niezależności od zmian w podatkach. Reforma zakłada, że dochody samorządów będą wyższe i stabilniejsze, ponieważ będą one bezpośrednio powiązane z dochodami podatkowymi generowanymi na ich terenie, a nie tylko z PIT i CIT, ale także z podatku zryczałtowanego.


Podczas spotkania z organizacjami samorządowymi, które odbyło się 6 maja, minister finansów Andrzej Domański omówił nowe kierunki zmian. Reforma ma wprowadzić system, w którym dochody samorządów będą obliczane jako procent od dochodów podatników z danego terenu, co zapewni większą przewidywalność i stabilność finansową samorządów. Zmiana ta ma na celu ochronę budżetów JST przed wpływem zmian w ulgach podatkowych, odliczeniach czy kwotach wolnych od podatku.


Równocześnie trwają prace nad standaryzacją zadań zleconych samorządom przez poszczególne ministerstwa. Celem jest uproszczenie i ujednolicenie sposobu finansowania tych zadań, co ma przyczynić się do lepszej organizacji i efektywności wykonywania obowiązków przez JST. Ministerstwo Finansów oczekuje, że do końca maja poszczególne resorty przedstawią propozycje dotyczące przeglądu i ewentualnej standaryzacji zadań zleconych.


Reforma finansowania samorządów ma na celu nie tylko zwiększenie ich samodzielności finansowej, ale także poprawę efektywności zarządzania lokalnymi zasobami. Oczekuje się, że zmiany te przyczynią się do lepszego planowania budżetowego i realizacji długoterminowych planów rozwojowych przez samorządy.


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samorządy, reforma finansowa, autonomia lokalna, stabilność dochodów, zarządzanie miejskie