Farmakobus, zdrowie, mobilność, opieka farmaceutyczna, dostępność, innowacje, Żory
18 kwietnia 2024

Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim. Nowe udogodnienia dla pasażerów

Przed nami rozbudowa Centrum Przesiadkowego. Nowe możliwości dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego

 

Od lipca 2019 r. mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego i okolic mają korzystać z nowych udogodnień w Centrum Przesiadkowym. Planowana rozbudowa obejmować będzie m.in. budowę dworca autobusowego oraz zagospodarowanie terenów przy dworcu kolejowym. Projekt skupia się na zwiększeniu atrakcyjności komunikacji publicznej, zarówno autobusowej, jak i kolejowej, dla mieszkańców. Ponadto ma wspierać rozwój gospodarki niskoemisyjnej poprzez tworzenie infrastruktury dla zrównoważonego transportu.

 

W ramach rozbudowy, tereny przy przystankach kolejowych zostaną zagospodarowane, a miasto planuje zbudować nowe parkingi, utwardzone chodniki, drogi, instalacje małej architektury oraz oświetlenie. Projekt zakłada również dbałość o odwodnienie terenu oraz nasadzenia roślinności. W przypadku stacji Wodzisław Śląski Centrum zaplanowany jest nowy chodnik, który ułatwi dostęp do przystanku.

 

Rozbudowa Centrum Przesiadkowego to krok w stronę poprawy infrastruktury komunikacyjnej miasta, co z pewnością wpłynie pozytywnie na codzienne podróże mieszkańców oraz rozwój regionu.

 

Fot. DS Media