Rozpoczęły się prace na ul. Klimka – obowiązuje tymczasowa zmiana organizacji ruchu
23 czerwca 2022

Rozpoczęły się prace na ul. Klimka – obowiązuje tymczasowa zmiana organizacji ruchu

Ulica Klimka w najbliższych miesiącach zmieni się nie do poznania. W związku z trwającymi pracami wyłączony został z ruchu odcinek od ul. Męczenników Oświęcimskich do ul. Garncarskiej. Przebudowa zakończy się na początku przyszłego roku.

 

Przejazd ul. Klimka samochodów osobowych i innych pojazdów mechanicznych na czas robót będzie niemożliwy, za wyjątkiem dojazdu do placu budowy. Utrudnienia będą także dla ludzi poruszających się pieszo: możliwe będzie przejście pieszych w kierunku rynku miejskiego oraz z rynku w kierunku os. 700-lecia przez teren kościoła św. Filipa i Jakuba.

Po przebudowie ul. Klimka i jej otoczenie uzupełnione zostaną o ławki, latarnie, kosze na śmieci, podświetlany słup ogłoszeniowy oraz stojaki na rowery. Przebudowana przestrzeń zostanie także dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W miejscu Placu Pamięci Narodowej zaprojektowano „kwartał zieleni”, zaś istniejący skwer przy ulicy Męczenników Oświęcimskich zostanie przebudowany na miejsca parkingowe. Kamień upamiętniający żołnierzy poległych w trakcie II wojny światowej oraz Pomnik Walczących o Wolną Polskę zostaną przeniesione w inne miejsce. Istniejący teren zielony zostanie uporządkowany.

Prace prowadzone będą też wzdłuż ul. Męczenników Oświęcimskich i obejmą zastąpienie istniejącego ciągu pieszego ścieżką rowerową na odcinku od Centrum Przesiadkowego do budynku szkoły, a także utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych oraz przejazdów dla rowerów przez jezdnię i uporządkowanie pasa zieleni. Skwer u zbiegu ogrodzenia kościoła pw. św. Filipa i Jakuba oraz zespołu pocmentarnego zaprojektowano jako strefę wypoczynkowo-dydaktyczną. Istniejący teren zielony zostanie uporządkowany i ograniczony murkiem wykończonym panelami z cortenu, który będzie pełnił również funkcję siedziska. Wnętrze murku wypełni dywan z trawy.

W ramach przebudowy istniejącego ogrodzenia zespołu pocmentarnego, od strony kościoła planowane jest odtworzenie średniowiecznego muru obronnego z furtą. Mur wzbogacony będzie o charakterystyczne elementy dawnych fortyfikacji. Zaplanowano odtworzenie istniejących ścieżek na terenie cmentarza, wykonanie łączników i ścieżki wzdłuż murów obronnych bez naruszania pomników cmentarnych i istniejącej zieleni. Alejki zostaną wyraźnie wydzielone od kwartałów z nagrobkami poprzez niskie barierki trawnikowe, a cały teren wzbogaci się o oświetlenie alejek i podświetlenie murów obronnych, ławki i kosze na śmieci.

Umowa na “Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obejmującym m.in. przebudowę części jezdni ul. Klimka, przebudowę chodnika na ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Męczenników Oświęcimskich, rekonstrukcję fragmentu muru obronnego, przebudowę ścieżek i ogrodzenia w parku pocmentarnym przy ul. Klimka w Żorach” realizowana jest w ramach projektu „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach”. Wykonawcą robót wyłonionym w procedurze przetargowej, została Firma HLS System. Sp. z o.o. z Żor. Szacowany koszt rewitalizacji ul. Klimka to ponad 4,4 mln zł.

 

Źródło/fot: Wydział Promocji, Kultury i Sportu UM w Żorach

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl