Jastrzębie-Zdrój, OWN (Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego), Kąpielisko „Zdrój”, Wodny plac zabaw, Dni Miasta, Atrakcje dla dzieci, Basen, Sezon letni
05 czerwca 2024

Rozpoczynasz nową pracę? Sprawdź czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń

Pracodawca powinien zgłosić pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od nawiązania stosunku pracy. Jeśli pracownik ma wątpliwości czy pracodawca dokonał zgłoszenia, sam może to sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

 

Zbliża się okres wakacji, to czas, kiedy wiele młodych osób kończy swoją edukację i rozpoczyna pracę. Warto pamiętać o tym, że legalne zatrudnienie daje nam szereg praw, w tym m.in. możliwość korzystania ze świadczeń w razie choroby, macierzyństwa, czy wypadku w pracy. Podstawą otrzymywania świadczeń z ZUS jest podleganie ubezpieczeniom społecznym. Osoby zatrudnione na umowę o pracę czy zlecenie do ZUS zgłasza pracodawca lub zleceniodawca.

 

Brak zgłoszenia do ubezpieczeń może skutkować brakiem prawa do świadczeń

  • Brak zgłoszenia do ubezpieczeń może skutkować brakiem prawa do świadczeń np. w razie wypadku przy pracy, choroby czy urodzenia dziecka. Brak zgłoszenia do ubezpieczeń wpływa też negatywnie na wysokość przyszłych świadczeń długoterminowych takich jak emerytura czy renta. Dlatego już po pierwszych dniach pracy – warto sprawdzić w ZUS czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń społecznych – wskazuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

 

Umowa o pracę a umowa zlecenia

Pracownicy obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom społecznym takim jak ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia obowiązkowo z takiej umowy podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, jeśli nie mają innego tytułu do ubezpieczenia społecznego. U zleceniobiorców ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolnym, dlatego jeśli taka osoba chciałabym korzystać ze świadczeń chorobowych, np. gdy zachoruje, albo będzie musiała się opiekować chorym członkiem rodziny, bądź korzystać z zasiłku macierzyńskiego w związku z narodzinami dziecka powinna przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Musi o tym powiadomić swojego zleceniodawcę, by ten zgłosił go do takiego ubezpieczenia.

Zarówno pracownik, jak i zleceniobiorca, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. To ono gwarantuje nam bezpłatną opiekę medyczną w ramach NFZ.

 

Jak sprawdzić, czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń?

Pracownik może sprawdzić, czy pracodawca zgłosił go do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w kilku prostych krokach.

  • Należy wejść na stronę internetową ZUS i zalogować się do swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Jeśli nie posiadamy profilu PUE, należy go najpierw założyć.

  • Po zalogowaniu się do PUE należy wybrać zakładkę "Ubezpieczenia" i następnie "Zgłoszenia do ubezpieczeń".

  • Na ekranie pojawi się lista wszystkich naszych ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

  • W kolumnie "Status" znajdziemy informacje, czy dane ubezpieczenie jest aktywne. Jeśli status ubezpieczenia jest oznaczony jako "aktywne", oznacza to, że pracodawca zgłosił nas do tego ubezpieczenia. Jeśli status ubezpieczenia jest oznaczony jako "nieaktywne", oznacza to, że pracodawca nie zgłosił nas do tego ubezpieczenia.

  • Jeśli mamy wątpliwości, czy pracodawca zgłosił nas do wszystkich ubezpieczeń, możemy skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.