RYBNIK.  Zakończone zostały inwestycje w szkołach i przedszkolach
21 września 2022

RYBNIK. Zakończone zostały inwestycje w szkołach i przedszkolach

W kolejnych budynkach rybnickich placówek oświatowych zakończone zostały inwestycje, polegające m.in. na ich ociepleniu i wymianie źródła ciepła.

Z oczywistych względów, przeprowadzane termomodernizacje budynków są najlepszą okazją do odświeżenia fasady budynku.

 

- W ostatnich latach, nowa kolorystyka większości z ocieplonych budynków miejskich sprowadza się do różnych odcieni szarości, na których pojawiają się barwne elementy, nawiązujące kolorystycznie do Systemu Identyfikacji Wizualnej Rybnika – wyjaśnia Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. – To ważny element porządkowania przestrzeni miejskiej, pozwalający jednocześnie na zaznaczenie funkcji, pełnionych przez odnowiony budynek szkoły i przedszkola.

 

Kompleksowo stermomodernizowana została między innymi Szkoła Podstawowa nr 16, przy ul. Małachowskiego (Boguszowice Stare). Funkcjonujący tutaj kocioł gazowy wymieniony został na kaskadę kotłów gazowych. Przeprowadzone prace obejmowały również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz systemu odprowadzenia wody z dachu, remont pomieszczenia kotłowni, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji odgromowej. Koszt inwestycji to 2,4 mln zł.

Podobnie wyglądał zakres prac w Przedszkolu nr 32, przy ul. Gminnej (dzielnica Kamień) – również tutaj przeprowadzono termomodernizację budynku. Zlikwidowano istniejącą kotłownię węglową oraz komin spalinowy na zewnątrz budynku – zastąpiła je kotłownia gazowa, oparta o kaskadę dwóch kotłów gazowych, zasilanych gazem płynnym. Wartość inwestycji wyniosła blisko 1,7 mln zł.

Obie inwestycje – zarówno w Boguszowicach Starych, jak i w Kamieniu dofinansowane zostały z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Z kolei dzielnicy Kłokocin oryginalności dodaje – odbiegające stylistycznie od większości współczesnych budynków oświatowych – Przedszkole nr 21. Po przeprowadzonej termomodernizacji ten zabytkowy obiekt przypomina nieco chatkę z piernika. Użytkowana tu wcześniej kotłownia została przebudowana, a dotychczasowy kocioł węglowy został zastąpiony gazowym. Wymieniona została również stolarka okienna i drzwiowa. Inwestycja kosztowała nieco ponad 980 tys. zł.

 

 

 

Źródło: Biuro Prasowe UM w Rybniku

fot. L. Tyl

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl