Piknik w Kurorcie, Park Zdrojowy, historia uzdrowisk, jazz nowoorleański, Zygi Jazz Band, Těšínské Divadlo, polskie piosenki międzywojenne, wystawa zabytkowych samochodów, moda międzywojenna, Kasyno Zdrojowe, atrakcje dla dzieci, piknik historyczny, kultura lat 20. i 30., stroje epoki, darmowe wydarzenia
22 kwietnia 2024

Rybnik: 5,5 mln zł na przebudowę skrzyżowania

Rybnik uzyskał rządowe dofinansowanie do przebudowy ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem na ul. Sportowej w Rybniku.

Uzyskana kwota 5 500 000 zł pochodzi ze środków tegorocznej rządowej rezerwy subwencji ogólnej. Warto dodać, że to najwyższe dofinansowanie w województwie śląskim. W sumie w naszym województwie pieniądze uzyskały projekty z 8 miast i powiatów, na łączną kwotę 21 982 901 zł (pula środków na cały kraj wynosiła 302 743 120 zł).

Środki rezerwy subwencji ogólnej co roku dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Przeznacza się je na dofinansowanie inwestycji drogowych.

W ramach zadania zostanie zrealizowany ostatni odcinek ulicy Raciborskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Sportową. Planowane roboty budowlane obejmują wykonanie:

 

  • wymiany konstrukcji drogi oraz nawierzchni wraz z jej poszerzeniem,

  • budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Raciborskiej,

  • budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu,

  • budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.


 

Wartość przebudowy szacowana jest na 11 mln zł. W tej chwili przygotowywana jest dokumentacja przetargowa, na wybór wykonawcy.


 


 


 

Źródło: Biuro Prasowe UM w Rybniku

fot. M. Koczy