Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl 

Przejścia po rybnickich „zebrach” stają się coraz bezpieczniejsze. W minionym roku doświetlono 11 przejść dla pieszych, w bieżącym roku jaśniej będzie na 21 kolejnych.

 

O wyborze przejść wymagających doświetlenia zdecydowały policyjne statystyki zdarzeń drogowych oraz analiza w terenie przeprowadzona wspólnie przez Miasto i rybnicką Policję.

 

Dzięki analizom wskazaliśmy miejsca, w których dotychczasowe oświetlenie przejść dla pieszych było niewystarczające, a ich doświetlenie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych. Doświetlane są przede wszystkim przejścia w okolicach rybnickich szkół oraz w miejscach, gdzie ruch pieszych jest szczególnie natężony – wyjaśnia prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

 

W 2022 roku doświetlone zostały przejścia w lokalizacjach:

 

 • rondo „Dorsten” (z każdej strony – 4 przejścia)

 • ul. Wodzisławska przy nr 205

 • ul. Gustawa Morcinka przy nr 18 (przejście przy szkole)

 • ul. Józefa Rymera przy nr 24 A (przejście przy szkole)

 • ul. Małachowskiego przy nr 10 i nr 25 (2 przejścia)

 • na ul. Strażackiej (naprzeciw parku św. Wawrzyńca)

 • ul. Boguszowicka na wysokości cmentarza

 

Kolejne inwestycje realizowane są i będą w bieżącym roku w lokalizacjach:

 

 • ul. Franciszka Rybnickiego przy nr 2 (przejście przy szkole)

 • ul. Cmentarna przy nr 1 (przejście przy szkole)

 • skrzyżowanie ul. Rudzkiej z ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. F. Rybnickiego (3 przejścia)

 • ul. Wyzwolenia przy nr 77

 • ul. Wyzwolenia przy nr 28

 • ul. Kościuszki przy nr 64

 • skrzyżowanie ul. Wiejskiej i ul. Gen. Hallera (4 przejścia)

 • ul. Jankowicka 2 B i przy nr 3 (2 przejścia – obok PUP i obok ZUS)

 • ul. Piasta przy nr 35 (przejście przy szkole)

 • ul. Kościuszki (przy Zespole Szkół Technicznych)

 • ul. ulicy Gotartowicka przy nr 113

 • ul. Małachowskiego przy nr 2

 • ul. Henryka Jośki przy nr 25 (przejście przy szkole)

 • ul. Bolesława Chrobrego przy nr 31 (przejście przy szkole)

 • ul. Małachowskiego przy nr 47 (obok kościoła)

 

Doświetlanie ponad trzydziestu rybnickich przejść dla pieszych w 2022 i 2023 roku realizuje wybrana w przetargu firma Obi Complex Rafał Zgoda za 779 644,3 zł. Realizacja zadania powinna zakończyć się w połowie bieżącego roku. Warto dodać, że wykonawca udziela 5-letniej gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia, która obejmuje również utrzymanie i konserwację zabudowanych punktów świetlnych i urządzeń wraz z okablowaniem. Mowa m.in. o wymianie niesprawnych źródeł światła, uszkodzonych wkładek bezpiecznikowych w słupach wraz z ustaleniem przyczyn awarii czy korekty położenia lamp.

 

Warto dodać, że po realizacji ww. zadania w Rybniku będą łącznie 102 doświetlone przejścia dla pieszych, w tym:

 • 70 przejść doświetlonych w latach 2012 – 2021 (36 przejścia w latach 2012-2019 i 34 przejścia w latach 2019-2021)

 • 11 przejść doświetlonych w 2022 roku

 • 21 przejść doświetlonych w 2023 roku.

 


 

Źródło/fotBiuro Prasowe UM w Rybniku

 

RYBNIK. Jaśniej i bezpieczniej na przejściach

12 stycznia 2023
RYBNIK. Jaśniej i bezpieczniej na przejściach