RYBNIK. Kogeneracja, czyli spore oszczędności
19 lipca 2022

RYBNIK. Kogeneracja, czyli spore oszczędności

Jesienią 2020 roku budynek MOSiR-u przy ulicy Powstańców Śląskich 4 został wyposażony w kogeneracyjne źródła energii. Decyzja okazała się nie tylko ekologiczna, ale i ekonomiczna.

Po analizie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną zdecydowano o budowie kaskady 2 mikrokogeneratorów o łącznej mocy 120 kW.

Kogeneracja to proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej. Pływalnia Yntka od dłuższego czasu ogrzewana jest gazem. Po zainstalowaniu nowego systemu, gaz płynie przez silnik produkujący przy okazji prąd. Takie rozwiązanie zmniejsza negatywne oddziaływanie na środowisko, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne i oszczędności – mówi Rafał Tymusz, dyrektor rybnickiego MOSiR-u, przedstawiając jednocześnie wyliczenia.

W 2020 roku zużycie prądu w budynku przy ul. Powstańców Śl. wyniosło 308 308,00 kWh, w roku 2021 – 169 805, 80. Kosztowo przedstawia się to następująco:

  • 2020 rok: 132 440 zł

  • 2021 rok: 81 013 zł

Jeżeli chodzi o zużycie gazu, to w roku 2020 wyniosło ono 85 336 m3, co przełożyło się na kwotę 175 566 zł, rok później zużyto 95 565 m3, za kwotę 175 942 zł.

Przypomnijmy, że łączna wartość inwestycji wyniosła 928 650 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z EFRR w wysokości 637 580,55 zł. Miasto ze swojego budżetu wyłożyło 291 069,45 zł.

 

Jak widać z wyliczeń, inwestycja powinna się zwrócić po kilku latach. Dodatkowo należy pamiętać, że podjęte działania pozytywnie wpływają na rzecz ochrony środowiska – podsumowuje Rafał Tymusz.

 

Źródło: Biuro Prasowe UM w Rybniku

fot. L. Tyl

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl