RYBNIK. Korzystne rozwiązania dla ruchu pieszego i rowerowego
11 października 2022

RYBNIK. Korzystne rozwiązania dla ruchu pieszego i rowerowego

Rozwój infrastruktury drogowej przy jednoczesnym inwestowaniu w komunikację zbiorową oraz korzystne rozwiązania dla ruchu pieszego i rowerowego – to kluczowe elementy rybnickiej polityki mobilności.

 

Zrównoważona mobilność jest ważnym elementem rozwoju miasta – chodzi o taką organizację ruchu, która jest przyjazna dla wszystkich użytkowników i która zapewnia przemieszczanie się ludzi i ładunków w sposób bezpieczny, szybki, wygodny, tani i jak najbardziej ekologiczny. Podejmowane w Rybniku w kilku ostatnich latach i kontynuowane obecnie działania wpisują się w te założenia.

 

 

INWESTYCJE DROGOWE I PARKINGOWE

 

Oddany w 2020 roku do użytku rybnicki odcinek Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna to największa inwestycja drogowa w Rybniku, która w znaczący sposób wpłynęła na sposób przemieszczania się w mieście, stając się osią jego dalszego rozwoju:

 

Po tej drodze dziennie przemiesza się średnio 23 tys pojazdów. Ta inwestycja miała decydujący wpływ na sprzedaż m.in. największej działki inwestycyjnej w naszym mieście w dzielnicy Kłokocin – mówi Radosław Knesz, Przewodniczący Komisji Transportu i Mobilności Miejskiej w Radzie Miasta Rybnika.

 

Przed nami spore wyzwanie, budowa II etapu drogi. Ten odcinek poprawi skomunikowanie naszego miasta z innymi gminami w aglomeracji i poza nią, inwestycja zwiększy również szansę na sprzedaż parceli zlokalizowanych na hałdzie przy ul. Sportowej. W tym kontekście istotna jest też promocja znajdującej się blisko drogi Pszczyna – Racibórz Strefy Biznesu przy Placu Armii Krajowej, której rozwój będzie miał pozytywny wpływ na zwiększenie ilości nowych miejsc pracy – dodaje Łukasz Kłosek, radny Miasta Rybnika.

 

W zakresie poprawy infrastruktury dla przedsiębiorców, klientów i mieszkańców w centrum bardzo istotna była budowa parkingu wielopoziomowego w ścisłym centrum:

Parking ma 460 miejsc postojowych, a ilość sprzedanych abonamentów wyniosła w sierpniu tego roku 334, przy czym średnio miesięcznie jest to około 350. Klientów rotacyjnych w tym miesiącu było łącznie 21 tysięcy, co oznacza że tego rodzaju parking jest potrzebny i odpowiada na potrzeby – wskazuje Wojciech Kiljańczyk, przewodniczący Rady Miasta Rybnika.

 

Mówiąc o miejskiej polityce parkingowej warto dodać, że Rada Miasta Rybnika pozytywnie zaopiniowała budowę miejsc postojowych w najliczniejszej dzielnicy Rybnika – Maroko-Nowiny:

 

Mowa o około 400 miejscach postojowych na największym osiedlu w Rybniku, na Nowinach oraz planie remontu minimum 80 miejsc postojowych wykorzystywanych głównie przez rodziców przedszkolaków i klientów lokalnych biznesów. Obecnie kończy się remont placu z miejscami postojowymi przy pawilonie handlowym na ul. Broniewskiego. Naszym celem jest stworzenie uporządkowanej przestrzeni parkingowej służącej zarówno mieszkańcom, jak i klientom okolicznych małych biznesów. Ważne jest przy tym zachowanie równowagi z innymi potrzebami, a więc tworzenie nowych przestrzeni zielonych, rekreacyjnych i sportowych. Opracowanie projektów i zrealizowanie takich inwestycji w obliczu trudnych uwarunkowań rynkowych z pewnością nie będzie to łatwe, ale trzeba się tego podjąć – podkreśla Radosław Knesz.

 

 

INWESTYCJE ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM ZBIOROWYM

 

Rybnik stawia na zrównoważoną mobilność miejską, czego wyrazem jest m.in. promocja transportu publicznego oraz rozwój niezbędnej infrastruktury z tym związanej.

 

Zależy mi na tym, żeby przemieszczanie po Rybniku było wygodne i komfortowe, bo to jeden z wyznaczników jakości życia. Stąd też sukcesywnie zmieniamy oblicze transportu zbiorowego, inwestując w nowoczesne rozwiązania, poprawiając jakość usług i dając pasażerom korzystne oferty – wskazuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

 

Swoje oblicze zmieniał tabor autobusowy:

 

W 2020 i 2021 po rybnickich drogach 89% autobusów zasilanych było ropą, a 11% gazem CNG. W 2022 roku już tylko 56% autobusów jeździło na ropę, 29% na energię elektryczną i 15% na gaz – wylicza Wojciech Kiljańczyk.

 

Warto również wskazać na rezultaty roztropnej polityki cen, poprawę oferty i dostępności transportu zbiorowego. W lipcu w Rybniku pojawiły się nowe biletomaty oraz wprowadzono nową ofertę 3 przystanków za 1 zł, co wpisuje się w ideę miasta 15-minutowego.

 

Sierpień był pierwszym pełnym miesiącem po wprowadzaniu tych zmian. Na podstawie danych dotyczących sprzedaży biletów oraz ilości nowych pasażerów możemy powiedzieć, że liczba pasażerów płacących e-kartą powyżej 3 przystanków spadła o 5936, a liczba pasażerów korzystających z krótkich przejazdów do 3 przystanków wzrosła o 14591. Liczba pasażerów w sierpniu, w porównaniu do danych za ubiegły rok, wzrosła o 11 tys. Wpływy ze sprzedaży przejazdów na e-kartę nieznacznie wzrosły. Reasumując, udało się wprowadzić tańsze bilety i jeszcze na tym zarobić dzięki zwiększonej liczbie pasażerów – podsumowuje Radosław Knesz.

 

Przy okazji przypominamy nowy użytkownikom e-kart, że kartę należy „odbić” nie tylko przy wejściu, ale także i przy wysiadaniu z autobusu, bo dopiero wtedy naliczana jest opłata zgodna z cennikiem promocyjnego przejazdu.

 

Dzięki skutecznym działaniom Miasta udało się pozyskać środki zewnętrzne i już w 2023 roku nasz rybnicki tabor będzie jednym z najbardziej nowoczesnych i zdywersyfikowanych w Polsce.

 

Zakładane proporcje pod względem źródła energii to: 4% CNG, 15% hybryd, 29% energia elektryczna, 25% wodór i 27% ropa. Wyzwaniem na przyszłość jest stałe poprawienie jakości oferty transportu zbiorowego. Musi się to wiązać się ze zwiększonymi nakładami – kwestią merytorycznej dyskusji musi być decyzja o tym, czy powinno to zostać sfinansowane podniesieniem cen biletów czy większymi dopłatami do transportu zbiorowego w naszym mieście – pointuje Łukasz Kłosek.

 

 

RUCH PIESZY I ROWEROWY

 

Mobilność miejska to różnorodność form poruszania się po mieście. W Rybniku od lat rozwijana jest infrastruktura piesza i rowerowa. Ważną inwestycją związana z infrastrukturą pieszo-rowerową są rybnickie bulwary.

 

Ta infrastruktura drogowa, oprócz roli komunikacyjnej, pełni jeszcze jedną bardzo ważną funkcję, daje możliwość zdrowego i przyjemnego spędzania czasu na wolnym powietrzu. Na rybnickich bulwarach dokładnie 5 lat temu zamontowano licznik mierzący liczbę użytkowników. Rok temu liczba rowerzystów i pieszych przekroczyła milion. Obecnie jest to 1,9 miliona, co wskazuje na znaczący wzrost użytkowania tej infrastruktury przez mieszkańców Rybnika w okresie od października 2021 do końca września 2022, czyli wzrost o ponad 300% w porównaniu do lat ubiegłych – wskazuje Wojciech Kiljańczyk.

 

Ważną infrastrukturą łączącą dzielnice północne naszego miasta z bulwarami była rozbudowa ul. Rudzkiej. Badania przeprowadzone w lipcu 2022 r. wskazują, że na tej drodze udział ruchu pieszego i rowerowego wyniósł ok. 10%. Warto przypomnieć, że celem Polityki Zrównoważonej Mobilności jest proporcja 15% udziału ruchu rowerowego do 2031 roku dla całego obszaru miasta – przypomina Radosław Knesz.

 

Celem podejmowanych działań jest połączenie najważniejszej infrastruktury pieszo-rowerowej w jeden spójny system, który pozwoli połączyć takie dzielnice jak: Maroko-Nowiny, Niewidom, Niedobczyce, Chwałowice, Boguszowice z centrum miasta.

 

Wielkim wyzwaniem jest pomysł wybudowania kluczowego dla ruchu rowerowego 400-metrowego tunelu rowerowego łączącego dzielnice rozdzielone torami kolejowymi – zapowiada Radosław Knesz.

 

 

 

Źródło/fotBiuro Prasowe UM w Rybniku

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl