RYBNIK. Mury Młodzieżowego Domu Kultury intensywnie pną się w górę
17 sierpnia 2022

RYBNIK. Mury Młodzieżowego Domu Kultury intensywnie pną się w górę

Realizowana w dzielnicy Maroko-Nowiny budowa jest odpowiedzią na istniejący od lat problem braku miejsca do realizacji przez Młodzieżowy Dom Kultury bogatej oferty bezpłatnych zajęć pozaszkolnych w zakresie muzyki, plastyki, tańca, teatru, filmu, modelarstwa czy integracji europejskiej. Przypomnijmy - rybnicki MDK od lat funkcjonuje w pomieszczeniach pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Broniewskiego. Zapadła więc decyzja, by na potrzeby placówki zaadaptować budynek, położony zaledwie kilkaset metrów dalej, przy ul. ks. Jośki, w którym wcześniej, przez lata funkcjonowała tzw. Szkoła Życia.

- Choć oferta Młodzieżowego Domu Kultury kierowana jest do dzieci i młodzieży z całego miasta, to jednak spore znaczenie ma fakt, że placówka zlokalizowana jest w największej dzielnicy miasta, na jego największym osiedlu mieszkaniowym – przekonuje Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Dla mnie, jako gospodarza miasta, niezwykle ważne jest, by nasi młodzi mieszkańcy mogli realizować swoje pasje i zainteresowania w dobrych warunkach, w nowoczesnej przestrzeni – dodaje prezydent.

W nowej siedzibie MDK powstanie między innymi wielofunkcyjna sala widowiskowo-teatralna ze sceną i widownią ruchomą na ok. 80 osób. Będzie również warsztat konserwatora połączony z magazynem rekwizytów, węzły sanitarne, szatnie – m.in. takie przestrzenie przewidziano na parterze budynku. Drugie skrzydło budynku pełnić będzie funkcję administracyjną (pokoje biurowe). W przestrzeni holu wydzielono miejsce dla oczekujących rodziców, a na końcu korytarza zlokalizowano pracownie muzyczne. Na 1 piętrze nad salą wielofunkcyjną będą trzy pracownie plastyczne oraz pracownia filmowa. W budynku znajdzie się tez miejsce na ciemnię fotograficzną, dwie sale taneczne z szatniami i węzłami sanitarnymi i magazyny kostiumów. Obiekt będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych (m.in. dostosowana winda, pochylnie zewnętrzne, odpowiednio wyposażone toalety).

Działania zmierzające do wybudowania nowej, własnej siedziby rybnickiego MDK-u od początku wspierał też związany z dzielnicą radny Miasta Rybnika Marek Florczyk.

- Bardzo się cieszę, że po 37 latach Młodzieżowy Dom Kultury doczeka się własnej siedziby i już niedługo będzie funkcjonował w nowym miejscu. Ważne, że placówka nadal pozostanie na Nowinach, umożliwiając rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci z całego Rybnika. Nowy obiekt oznacza oczekiwaną poprawę warunków, co daje szansę na jeszcze lepsze funkcjonowanie placówki i wzbogacenie jej oferty. Znając pracowników MDK-u wiem, że szanse tę optymalnie wykorzystają - podkreśla Marek Florczyk, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Rybnika.

W sąsiedztwie budynku powstanie parking, dostępny m.in. za pośrednictwem zaplanowanej do wykonania drogi dojazdowej w miejscu istniejącego wjazdu na działkę. Będzie też chodnik wokół budynku ze sceną i miejscem plenerów artystycznych.

Architektura nowej siedziby MDK wpisuje się w istniejące otoczenie osiedla Nowiny, złożone w dużej mierze z 11-piętrowych budynków z wielkiej płyty oraz niższych budynków z lat 60 i 70 XX w.

 

Źródło: Biuro Prasowe UM w Rybniku

fot. M. Koczy

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl