RYBNIK. Niewiadomska z dofinansowaniem
12 lutego 2023

RYBNIK. Niewiadomska z dofinansowaniem

Rybnik otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 390 951 zł na przebudowę ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta.

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się ulicą Niewiadomską na terenie Rybnika. Obecnie droga nie posiada chodników,
a oświetlenie jest szczątkowe. Nawierzchnia drogi znajduje się w niezadawalającym stanie technicznym, częściowo jest zbudowana z trylinki.

 

Wszystkie te elementy sprawiają, że bezpieczeństwo i komfort korzystających odbiegają od współcześnie przyjętych standardów. Za realizacją inwestycji przemawia też brak całościowego systemu odwodnienia drogi, co ma m.in. negatywne aspekty środowiskowe i powoduje ryzyko podtapiania terenów położonych najniżej.

 

W ramach inwestycji przebudowie poddany zostanie cały odcinek ul. Niewiadomskiej (droga gminna) o długości 893 m znajdujący się w zarządzie Miasta Rybnika. Oprócz wzmocnienia podbudowy i wymiany nawierzchni jezdni, zaplanowano także budowę na całym odcinku drogi jednostronnego chodnika o szerokości 1,5-2 m, budowę utwardzonego pobocza o szerokości 0,75 m, a także budowę odwodnienia oraz nowego oświetlenia.

 

Realizacja zadania zaplanowana jest w latach 2023-2024. Całość inwestycji kosztować ma 6 781 902,00 zł, dotacja obejmuje więc 50% kosztów. Dofinansowanie Miasto otrzymało w konkursie na dofinansowanie dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – edycja 2023.

 

Rybnik nie ustaje w staraniach o pozyskiwanie środków zewnętrznych, które odciążają budżet miasta w realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Warto dodać, że szanse na otrzymanie dofinansowania w ramach konkursu ma także drugi ze złożonych projektów. Chodzi o zadanie „Rozbudowa ul. Sportowej w Rybniku na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka”, które aktualnie znajduje się na 2 miejscu listy rezerwowej w kategorii dróg powiatowych – komentuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

 

 

Źródło: Biuro Prasowe UM w Rybniku

Fot. M. Koczy

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl