RYBNIK. Nowy dodatek dla gospodarstw domowych – można składać wnioski!
28 września 2022

RYBNIK. Nowy dodatek dla gospodarstw domowych – można składać wnioski!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku informuje, że można składać wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

 

Chodzi o możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.

 

Jak i gdzie złożyć wniosek

 

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła można składać do 30 listopada 2022 r.:

 

  • elektronicznie – przez ePUAP (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przez profil zaufany)

 

  • papierowo:

 

Przy ulicy Rudzkiej 13C (Kampus) w pomieszczeniach C1 i C2 został uruchomiony punkt na potrzeby nowego dodatku, wnioski można pobrać i składać w godzinach:

 

poniedziałek 7:30 - 14:30

wtorek 7:30 - 15:30

środa 7.30 - 14:30

czwartek 7:30 - 14:30

piątek 7:30 - 13:30

 

Wnioski pobierać i składać można także w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przy ulicy Raciborskiej 20, w godzinach:

 

poniedziałek 7:30 - 14:30

wtorek 11:00 - 16:00

środa 7.30 - 14:30

czwartek 7:30 - 14:30

piątek 7:30 - 13:30

 

Wzór wniosku jest jednolity dla całej Polski. Opublikowany został jako część rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. (Dz.U. poz.1974).

 

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

 

 

Szczegółowe informacje na stronach:

 

 


Gospodarstwa domowe ogrzewające się węglem,
w tym peletem węglowym zawierającym minimum 85% węgla,
otrzymują dopłatę na podstawie
wniosku o dodatek węglowy!

 

 


 

Źródło: Biuro Prasowe UM w Rybniku

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl