Artur Barciś, teatr, "Barabuum!", sąsiedzkie relacje, spektakl, recenzja, kultura, komedia
20 czerwca 2024

Rybnik: Seniorki szyją rybnickie stroje ludowe

W Rybniku powstała niezwykła inicjatywa, której celem jest przypomnienie i rekonstrukcja rybnickiej odmiany śląskich strojów ludowych. Projekt, zainicjowany przez Fundację Superfundacja i wsparty finansowo przez Fundację Orlen w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”, zakończy się prezentacją gotowych strojów. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 20 czerwca o godzinie 17.00 w halo! Rybnik przy ul. Sobieskiego 20.

 

Rekonstrukcja zapomnianej tradycji

 

Pomysł na odtworzenie rybnickiej wersji śląskiego stroju ludowego powstał w odpowiedzi na dominację bardziej popularnych odmian, takich jak stroje z Rozbarku. Projekt miał na celu nie tylko odtworzenie strojów, ale również zwrócenie uwagi na ich znaczenie zarówno w tradycyjnym, jak i współczesnym kontekście. Adam Grzegorzek, pomysłodawca projektu, podkreśla, że inicjatywa była próbą rekonstrukcji, opartą na analizie archiwalnych zdjęć oraz zachowanych egzemplarzy strojów chłopskich z rybnickiego muzeum.

 

- „Pierwszym krokiem była analiza zdjęć archiwalnych z okolic Rybnika, które pięknie pokazują, jak na początku wieku ubierały się Ślązaczki z Rybnika. Egzemplarze stroju chłopskiego zachowane w rybnickim muzeum także były niezwykle pomocne w opracowaniu od podstaw krojów rekonstruowanych strojów” – mówi Grzegorzek.

 

Praca i zaangażowanie seniorek

 

Do projektu zaangażowane zostały panie z rybnickiego Klubu Seniora „Senior Plus Północ”, prowadzonego przez Fundację Superfundacja. Dzięki środkom przyznanym przez Fundację Orlen zakupiono odpowiednie materiały, a seniorki przez kilka tygodni pracowały nad stworzeniem tradycyjnych strojów, takich jak jakle, kiecki i zopaski, wzorowanych na oryginałach.

 

- „Nie było to zadanie łatwe, wymagało wielu poprawek i kompromisów” – opowiada Katarzyna Rząsa, koordynator projektu. - „Ogromną radością było obserwować zaangażowanie naszych seniorek w ten projekt, a przecież te panie nie są zawodowymi krawcowymi, więc odkrywały nie tylko tajemnice rybnickiego stroju, ale też tajniki krawiectwa”.

 

Efekty projektu

 

Ostatecznie udało się stworzyć kilka kompletów strojów, które posłużyły do klimatycznej sesji zdjęciowej, w której wystąpiły same seniorki – twórczynie tych „oblyczek”. Sesja zdjęciowa została zrealizowana na familokach w dzielnicy Paruszowiec oraz w izbie historycznej Szkoły Podstawowej nr 13 w Rybniku-Chwałowicach.

 

Projekt nie tylko odświeżył pamięć o rybnickich strojach ludowych, ale również zintegrował lokalną społeczność i wzbudził zainteresowanie tradycją. Grzegorzek wyraża nadzieję, że uda się zainteresować tematem mieszkańców Rybnika, ponieważ nadal istnieje wiele do odkrycia, a być może cenne informacje kryją się na starych fotografiach w domach rybniczan.

 

 

Zapraszamy serdecznie na prezentację strojów oraz do udziału w rozmowach o tradycji i kulturze Rybnika.


 


 

Fot: Estera Wacławczyk