Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl 

Na tę inwestycję od wielu lat czekali mieszkańcy nie tylko dzielnicy Orzepowice. Budowa i rozbudowa ul. Storczyków wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków powoli staje się faktem.

Nowy, ponad 200-metrowy fragment drogi, którego budowa właśnie się rozpoczyna, połączy rondo Orzepowickie i ulicę Góreckiego z ulicą Energetyków.

 

- Długo oczekiwane dokończenie budowy istniejącego, urywającego się nagle fragmentu ul. Storczyków z istniejącym wlotem ronda Orzepowickiego nie tylko ułatwi dojazd do zlokalizowanego nieopodal Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3, ale powinno też usprawnić połączenie dzielnicy Orzepowice ze Śródmieściem, poprzez szybszy dojazd do ulicy Rudzkiej czy Żołędziowej. Z perspektywy mieszkańców tej szybko rozwijającej i rozbudowującej się dzielnicy jest to niezwykle istotne – przekonuje Piotr Kuczera prezydent Rybnika.

 

Prace prowadzi wybrana w przetargu firma Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. z Gierałtowic, za kwotę blisko 15,8 mln zł.

 

Tuż przed końcem 2022 roku wykonawca realizował część prac związanych z inwentaryzacją stanu istniejących budynków znajdujących się w obszarze oddziaływania placu budowy, zlecił wykonanie wstępnych prac geodezyjnych. W grudniu nie udało się jednak rozpocząć samych prac budowlanych, we względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Powinny one ruszyć w najbliższych dniach.

Termin zakończenia budowy drogi zaplanowano na początek października 2023 roku.

 

- W znanych od lat planach istnieje również bezpośrednie połączenie ul. Storczyków z rondem Wawok i ulicą Rudzką, jako przedłużenie Obwiedni Północnej – mieszkańcy często pytają nas o dalsze losy tej inwestycji – mówi Jacek Hawel, dyrektor Centrum Inwestycji UM.

 

Niestety, póki co, miasto nie ma możliwości jego budowy, głównie ze względu na wysokie koszty konieczności zaprojektowania drogi, wypłaty odszkodowań i ostatecznie realizacji tej inwestycji – wyjaśnia.

 

Warto dodać, że na „Budowę i rozbudowę ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków)” miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości 1,93 mln zł.

 

Źródło: Biuro Prasowe UM w Rybniku

fot. M. Koczy

 

RYBNIK. Storczyków połączy się z rondem Orzepowickim

10 stycznia 2023
RYBNIK. Storczyków połączy się z rondem Orzepowickim