Noc Muzeów, ożywianie miasta, kultura nocna, darmowe wydarzenia, edukacja, sztuka, interaktywne wystawy, lokalna społeczność, dostępność kultury
19 czerwca 2024

Rybnik: Utrudnienia w Ruchu podczas XIV PKO Rybnickiego Półmaratonu Księżycowego

W związku z organizacją nocnej imprezy biegowej „XIV PKO Rybnicki Półmaraton Księżycowy”, mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu na trasie półmaratonu. Wydarzenie odbędzie się od 22 czerwca od godziny 20:00 do 23 czerwca do godziny 2:00.

Trasa Biegu

Trasa półmaratonu obejmuje następujące ulice:

- Gliwicka (OSR RUDA)

- Obwiednia Północna

- Rudzka

- Plac Kościelny

- Św. Jana

- Sobieskiego

- Rynek

- Raciborska

- Bulwary nad Nacyną

- Rudzka (od oczyszczalni)

- Podmiejska

- Św. Maksymiliana

- Rybacka

- Lipowa

- Gliwicka

 

Objazdy

 

Dla zapewnienia płynności ruchu wyznaczono następujące trasy objazdowe:

Objazd dla kierunków Bytom, Katowice, Żory, Gliwice

Rondo Góreckiego - Rudzka - Podmiejska (rondo ER)

Ul. Góreckiego przez rondo Orzepowickie, rondo Solidarności, ul. Budowlanych przez rondo Mazamet, rondo Wileńskie, ul. Kotucza (DK 78), rondo Gliwickie, ul. Wyzwolenia, do ulicy Sybiraków (DW 925)

Alternatywnie: ul. Kotucza (DK 78), rondo Gliwickie, ul. Wyzwolenia, ul. Mikołowska (DW 925), ul. Wielopolska przez rondo Larissa, do ulicy Gliwickiej (DK 78)

Objazd dla kierunków Żory, Pszczyna, Bytom, Katowice, Centrum, Racibórz, Chałupki, Wodzisław Śląski, Rudy**:

Ul. Gliwicka (DK 78), ul. Wielopolska przez rondo Larissa, ul. Mikołowska (DW 925) do ulicy Sybiraków (DW 925)

Alternatywnie: ul. Mikołowska (DW 925), ul. Wyzwolenia, rondo Gliwickie, ul. Kotucza (DK 78)

Kolejna opcja: ul. Mikołowska (DW 925), ul. Wyzwolenia, rondo Gliwickie, ul. Kotucza (DK 78), rondo Wileńskie, ul. Budowlanych przez rondo Mazamet, rondo Solidarności, ul. Góreckiego przez rondo Orzepowickie do ulicy Rudzkiej (DW 920)

 

Komunikacja Miejska

Zmiany w komunikacji miejskiej obejmują następujące linie autobusowe: 14, 26, 32, 43 i 45. Wyłączone z obsługi będą przystanki: Gliwicka Szpital, Kąpielisko Ruda, Wielopole Skrzyżowanie, Rybnicka Kuźnia Elektrownia, Rybnicka Kuźnia Osiedle, Kuźnia Maksymiliana, Rybnicka Kuźnia Szkoła, Orzepowice Kuźnia, Północ Wawok, Rudzka Cmentarz, Rondo Gliwickie oraz Wielopole Lipowa.

 

Szczegółowe zmiany dla poszczególnych linii:

Linia 14

Kursy o godzinach 20:10, 21:33 oraz 22:46 z Placu Wolności w kierunku Ochojca pojadą ulicami: Wyzwolenia - Mikołowską - Wielopolską, pomijając przystanki Gliwicka Szpital, Kąpielisko Ruda oraz Wielopole Skrzyżowanie. Kolejnym przystankiem będzie Wielopole Szkoła.

Autobusy jadące od strony Ochojca pojadą ulicami: Wielopolska – Mikołowska – Wyzwolenia do Placu Wolności, pomijając te same przystanki.


Linia 26

Kursy o godzinach 20:28, 21:11, 22:11 oraz 22:57 z Rybnickiej Kuźni nie obsłużą przystanków: Rybnicka Kuźnia Elektrownia, Rybnicka Kuźnia Osiedle, Kuźnia Maksymiliana, Rybnicka Kuźnia Szkoła, Wielopole Lipowa, Wielopole Skrzyżowanie, Północ Kąpielisko Ruda, Północ Gliwicka Szpital.

Kursy z 19:54, 20:54, 21:39 oraz 22:39 z Placu Wolności kierujące się do Rybnickiej Kuźni również pominą te same przystanki.

Linia 32

Kurs o godzinie 20:10 z Grabowni nie obsłuży przystanków: Wielopole Skrzyżowanie, Północ Kąpielisko Ruda, Północ Gliwicka Szpital. Autobus po obsłudze przystanku Wielopole Szkoła pojedzie ulicami: Wielopolską – Mikołowską – Wyzwolenia do Placu Wolności.

Linia 43

Kurs o 20:55 z Rud nie obsłuży przystanków: Orzepowice Kuźnia, Północ Wawok, Rudzka Cmentarz, Rondo Gliwickie, Plac Wolności, Śródmieście Kampus. Przystankiem zastępczym za Orzepowice Rondo przy ul. Rudzkiej będzie przystanek Orzepowice Rondo przy ul. Góreckiego. Kurs z 20:55 będzie opóźniony o 10 minut (wyjazd o 21:05).

Linia 45

Kursy o godzinach 21:00 z Kłokocina, 22:05 z Lysek, 22:37 z Sądu, 23:00 ze Zwonowic nie obsłużą przystanku Orzepowice Rondo przy ul. Rudzkiej. Przystankiem zastępczym będzie przystanek Orzepowice Rondo przy ul. Góreckiego.

 

Okresowe Wyłączenia i Mapy Objazdów

Wjazd i wyjazd z centrum Rybnika będzie możliwy dzięki okresowemu ruchowi poprzecznemu kierowanemu przez Służby Miejskie. 

Organizatorem biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku. Więcej informacji na temat Półmaratonu Księżycowego można znaleźć na stronie MOSiR Rybnik.