RYBNIK. Więcej miejsca dla przedszkolaków
05 maja 2022

RYBNIK. Więcej miejsca dla przedszkolaków

W Ochojcu - najmłodszej dzielnicy Rybnika – trwa rozbudowa budynku Przedszkola nr 47.Przedszkole jest częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 im. Jana Pawła II i mieści się w jednym z ciekawszych architektonicznie budynków rybnickich placówek oświatowych, wybudowanym na kształt rotundy.

W ochojeckim przedszkolu działają obecnie 3 grupy, zapewniające opiekę 75 dzieciom. Rozbudowa parterowego budynku powiększy placówkę o 3 sale przedszkolne z łazienkami (każda przeznaczona do przebywania 25 dzieci) i szatnie dla całego przedszkola. Pozwoli to na utworzenie dwóch nowych grup przedszkolnych oraz powrót do budynku grupy zajmującej obecnie jedną sal Szkoły Podstawowej 37.

- Co ważne, rozbudowywane przedszkole docelowo służyć będzie przedszkolakom z dwóch dzielnic: Ochojca i sąsiadującego z nim Golejowa – zaznacza prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Zapotrzebowanie jest spore, bo w obu dzielnicach dość prężnie rozwija się budownictwo jednorodzinne. Podmiejski charakter, przy jednoczesnej dostępności zarówno do terenów zielonych, rekreacyjnych, jak i do udogodnień oferowanych przez infrastrukturę miasta sprawia, że młode rodziny chętnie wybierają właśnie to miejsce jako optymalne do życia – dodaje prezydent.

Zakres robót prowadzonych w Ochojcu obejmuje również m.in.: montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie robót izolacyjnych ścian, stropów, dachu, wykonanie wentylacji hybrydowej, wewnętrznej instalacji wod. -kan, C.O., oraz instalacji elektrycznej, a także montaż nowych urządzeń zabawowych.

Warto dodać, że niezależnie od trwających prac, związanych z rozbudową przedszkola, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 zrealizowana została ostatnio inna ważna inwestycja –działająca tam kotłownia olejowa zastąpiona została gazową. To zadanie kosztowało nieco ponad 191 tys. zł.

 

W roku 2001 wieś Ochojec z inicjatywy mieszkańców została przyłączona do miasta Rybnika i stała się jego 27 dzielnicą. W roku 2003 roku w ochojeckiej podstawówce, w ramach rozbudowy powstała nowoczesna sala gimnastyczna, prysznice, pomieszczenia na przebieralnie, przedszkole oraz kuchnia. Budynki te zostały połączone z istniejącą szkołą.
 

 

Źródło: UM w Rybniku

fot. M. Koczy

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl