RYBNIK. Więcej zieleni, nowe alejki… Wielkie porządki wokół Juliusza
28 lipca 2022

RYBNIK. Więcej zieleni, nowe alejki… Wielkie porządki wokół Juliusza

Więcej zieleni, nowe alejki, podświetlenie zabytkowych budynków – już wkrótce, teren w tzw. Strefie Juliusza zupełnie zmieni oblicze tej części śródmieścia. Wokół zabudowań zabytkowego kompleksu poszpitalnego „Juliusz” trwają intensywne prace, związane z zagospodarowaniem terenu.

 

- W obszarze pomiędzy ul. Klasztorną, Miejską i parkiem Bukówka zmieni się układ komunikacyjny – zarówno pieszy jak i samochodowy – zapowiada Jacek Hawel, dyrektor Centrum Inwestycji UM. – Powstaną nowe alejki o nawierzchni z kostki klinkierowej, nawiązującej do elewacji zabytkowych budynków, dosadzone zostaną nowe gatunki drzew i zieleni niskiej. Pojawią się elementy małej architektury oraz nowe oświetlenie ledowe – od strony dziedzińca będą to stylizowane lampy, a od ul. Klasztornej zewnętrzne iluminacje pawilonów Rafał i Juliusz – dodaje J. Hawel.

 

W tej chwili, od strony ulicy Miejskiej trwa częściowy demontaż ceglanego ogrodzenia – zostanie ono odtworzone i uzupełnione o stylowe, kute przęsła. Podobnie wyglądał będzie płot od strony Klasztornej. W ramach trwających prac, zamontowany zostanie również system automatycznego podlewania zieleni.

Pierwsze efekty prac zobaczymy już we wrześniu – na 10 września zaplanowane jest otwarcie dla zwiedzających pawilonu Rafał, prezentującego historię medycyny i farmacji. Do tego czasu zakończona będzie część pieszo-jezdna wokół budynku.

 

Jeśli chodzi o termin zakończenia całości prac, związanych z zagospodarowaniem terenu kwartału Juliusz, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana:

 

- Teoretycznie prace mogłyby się zakończyć do końca roku, jednak istnieje bardzo realna możliwość wydłużenia tego terminu. Roboty są bowiem uzależnione od postępów prac przy prowadzonej równolegle inwestycji, czyli remoncie największego budynku kompleksu, pawilonu Juliusz – tłumaczy Jacek Hawel. – Oba zadania realizowane są przez dwóch różnych wykonawców na jednym placu budowy, a część robót końcowych wokół budynku, może być wykonana dopiero po zakończeniu robót w samym budynku. Stąd prace mogą przeciągnąć się nawet do połowy przyszłego roku - uprzedza J. Hawel.

 

Prace przy zagospodarowaniu terenu wykonuje wybrana w przetargu rybnicka firma Inżbud TT Sp. z o.o. za kwotę 4 019 848,20 zł .

Trwająca równolegle z zagospodarowaniem terenu modernizacja największego budynku poszpitalnego kompleksu, czyli pawilonu „Juliusz” obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, elewacyjne wraz z montażem stolarki okiennej oraz drzwi tymczasowych zewnętrznych i wykonanie przyłącza wodno–kanalizacyjnego. Prace wykonuje firma GRANI-TEC Sp. z o.o., z Rybnika, za kwotę nieco ponad 7,4 mln zł.

Strefa Juliusza

Kompleks byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera zwany po prostu „Juliuszem”, powstał na przełomie XIX/XX wieku. Składa się z kilku gmachów zlokalizowanych pomiędzy ulicą Miejską, Klasztorną i 3 Maja: pawilonu Juliusz, pawilonu Rafał, budynku byłego oddziału dermatologicznego, starej apteki oraz dawnego pogotowia ratunkowego.

Częścią „Juliusza” jest również górująca nad całym kompleksem piękna bryła dawnej, zdesakralizowanej już przyszpitalnej kaplicy. Jej zarządcą jest rybnicka Fundacja na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury.

Sam pawilon „Juliusz” to największy i najstarszy z zabytkowych budynków tworzących kompleks. Jego remont to jeden z ostatnich etapów przywracania do świetności zabytkowego kompleksu dawnego szpitala miejskiego, którego budynki znajdują się pod ochroną konserwatorską (zostały wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego).

  • Po zakończonej w 2020 roku modernizacji, pawilon „Rafał”, zmienił się nie do poznania – zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Powstała tutaj przestrzeń wystawiennicza, którą wypełnia ekspozycja ilustrująca historię medycyny i farmacji.

  • W zmodernizowanych w 2019 roku wnętrzach po dawnym oddziale dermatologii przy ul. Miejskiej aktualnie funkcjonuje Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego.

  • Dawną świetność odzyskał też zabytkowy budynek przyszpitalnej apteki - w jego odrestaurowanych wnętrzach powstały nowocześnie wyposażone sale praktycznej nauki zawodu Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej.

  • Powoli do życia wraca również zdesakralizowana kaplica - obiektem tym od niedawna zarządza rybnicka Fundacja na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury, w której najbliższych planach jest przygotowanie kaplicy do wykorzystania jej jako obiektu, który w znaczący sposób uzupełni i uatrakcyjni ofertę kulturalno-społeczną całego kompleksu.

 

Źródło: Biuro Prasowe UM w Rybniku

fot. M. Koczy

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl