RYBNIK. Zagłosuj na Zielony zakątek „Pod Wieżą”
29 sierpnia 2022

RYBNIK. Zagłosuj na Zielony zakątek „Pod Wieżą”

Ruszyło głosowanie na pomysły zgłoszone do realizacji w IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy do zagłosowania na projekty z Rybnika!

Pomysły dotyczące Rybnika znaleźć można zarówno w puli Regio jak i w Puli Eko. Po raz kolejny do MBO zgłoszony został Zielony zakątek „Pod Wieżą”czyli rewitalizacja zabytkowego parku na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. W ubiegłorocznej edycji nie otrzymał niestety wymaganej liczby głosów. Jak będzie w tym? Oddaj swój głos i decyduj!

 

Głosujemy na stronie

Przejdź do adresu URL

 

  • głosowanie trwa od 24 sierpnia do 12 września

  • każdy mieszkaniec może głosować tylko jeden raz

  • każdy mieszkaniec może przyznać maksymalnie 6 punktów

  • punkty przyznawane są osobno na zadania w ramach puli EKO oraz osobno na zadania w ramach puli REGIO - w ramach każdej puli zadaniu można przyznać maksymalnie 3 punkty

  • głosowanie osoby małoletniej odbywa się pod pieczą rodzica lub opiekuna prawnego.

 

RYBNIK w puli Eko:

 

Zielony zakątek „Pod Wieżą”- rewitalizacja zabytkowego Parku na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Szacunkowy koszt:622 300,00 PLN

Zadanie polega na odtworzeniu alei parkowych Parku „Pod Wieżą”, które zostaną wykonane w technologii HanseGrand. Wzdłuż alejek zaplanowano małą architekturę. W celu umożliwienia aktywnego wypoczynku w parku powstanie siłownia ,,pod chmurką" oraz stojaki na rowery. Park stanowi kompleks, którego powstanie datuje się na rok 1863, a jego charakterystycznym elementem pozostaje Wieża Ciśnień. Można w nim zaobserwować rzadkie gatunki drzew i krzewów, niezbyt często występujące w naszym regionie. Rewitalizacja parku przyczyni się do poprawy jego atrakcyjności i pozwoli na wyeksponowanie jego walorów, a z racji na jego lokalizację stanowić będzie element uzupełniający terapii psychologiczno-psychiatrycznej dla pacjentów pochodzących z całego naszego województwa.

 

RYBNIK w puliRegio:

 

Nowoczesna Pracownia elektrofizjologii i ablacji-zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Szacunkowy koszt:400 000,00 PLN

Zadanie polegać ma na zakupie systemu rejestracji parametrów elektrofizjologicznych wraz z stymulatorem elektrofizjologicznym. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę jakości i długości życia oraz dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w tym skrócenie oczekiwania na zabiegi kardiologiczne.

 

Marszałkowski Budżet Obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych. W jego ramach mieszkańcy mogą zadecydować corocznie na co przeznaczyć część wydatków budżetu województwa. O wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy w drodze głosowania.

W IV edycji MBO do rozdysponowania jest 5 mln złotych, w tym 2,5 mln na zadania w puli EKO oraz 2,5 mln zł na zadania w puli REGIO. W ramach puli EKO o głosy mieszkańców będą walczyć 23 zadania na łączną kwotę 13 805 975 złotych.

Powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory – 11 zadań na łączną kwotę 1 619 256 zł.


  

Źródło: Biuro Prasowe UM w Rybniku

fot. M. Koczy

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl