Koncert, Pielgrzymowice, Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej, jubileusz, Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów, 30-lecie, Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie, Grzegorz Olkiewicz, muzyka klasyczna, Johann Sebastian Bach, Fryderyk Chopin, Giovanni Bottesini, Miloslav Jelinek, Urszula Marciniec-Mazur, Irena Olkiewicz, Andrzej Jungiewicz, Piotr Rojek, Roland Abreu, Biagio Modena, kontrabas, wiolonczela, organy, wstęp wolny
16 kwietnia 2024

Rybnik:Na Kampusie będą się kształcić pielęgniarki

Od października br. w Rybniku działać będzie filia Akademii Śląskiej, w której prowadzone będą studia wyższe na kierunku Pielęgniarstwo.

Już za trzy lata, pierwsze absolwentki i absolwenci (bo jak podkreślają przedstawiciele uczelni 15 proc. studentów pielęgniarstwa to mężczyźni) opuszczą mury uczelni, zasilając między innymi rybnickie placówki medyczne.

- Jako Akademia Śląska – uczelnia obecna na rynku już 20 lat, kształcąca na 12 kierunkach - z chęcią zawitaliśmy do Rybnika prawie dwa lata temu, i sądziliśmy, że już dawno rozpoczniemy kształcenie pielęgniarek – zawodu, który jest obecnie niezmiernie potrzebny. W każdym szpitalu, a prowadzimy zajęcia w ponad 40 szpitalach, spotykamy się zawsze z pytaniem, czy możemy dostarczyć absolwentki pielęgniarstwa czy rehabilitacji. Niestety nasz wniosek – choć bardzo dobrze przygotowany - z niewiadomych przyczyn czekał na ministerialną decyzję, którą teraz wydał nowy minister – mówi założyciel uczelni i jej Kanclerz Arkadiusz Hołda. – W Rybniku startujemy od pielęgniarstwa, ale mamy już przygotowane kolejne kierunki, w sprawie których wnioski wkrótce pojawią się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jeden wniosek – kierunek: rehabilitacja – już czeka na ministerialną decyzję. Liczę więc, że niedługo, prócz pielęgniarek pojawią się w Rybniku również przyszli rehabilitanci – dodaje.

Na potrzeby studentów pielęgniarstwa Wydziału Nauk Medycznych im. Prof. Zbigniewa Religi filii Akademii Śląskiej, miasto udostępni pomieszczenia w budynku Kampusu przy ul. Rudzkiej 13.

- Od 1 października rybnicki kampus, na którym studiuje dziś ok. 400 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego, zostanie znacznie wzmocniony kierunkiem medycznym, jakim jest pielęgniarstwo – cieszy się prezydent Rybnika Piotr Kuczera. - Nie udałoby się to bez pomocy europosła Łukasz Kohuta, mocno wspierającego nas w rozmowach z obecnym Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki temu udało się zmienić niekorzystną dla Rybnika decyzję wydaną jeszcze za czasów poprzedniego rządu. Medyczne tradycje Rybnika i działalność funkcjonujących na terenie miasta szpitali sięga wielu dziesiątek lat wstecz. Zabytkowe budynki poszpitalne pełnią dziś rolę edukacyjną – w ich murach funkcjonuje szkoła muzyczna, uczelnie wyższe czy ostatnio Edukatorium Juliusz, przybliżające młodym ludziom wiedzę z zakresu historii medycyny i farmacji. Dziś historia zatacza więc koło, oddając jeden z dawnych szpitalnych budynków na potrzeby adeptów kierunków medycznych – mówi prezydent.

Uruchomienie filii uczelni w Rybniku jest odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczne i edukacyjne dla tego regionu. Akademia Śląska zdecydowała się skupić na rozbudowie oferty edukacyjnej w pierwszej kolejności na kierunkach medycznych, w tym pielęgniarstwie, ponieważ jest to obszar bardzo istotny dla Rybnika, m.in. ze względu na wzrost zapotrzebowania na kadrę pielęgniarską zwłaszcza w kontekście starzejącego się społeczeństwa.

- Obecna rola pielęgniarek jest całkowicie inna niż była 30 40 lat temu. Dziś to osoby doskonale wykształcone, z wyższym wykształcaniem, bez których medycyna nie jest i jeszcze długo nie będzie sobie w stanie poradzić – przekonuje prof. dr hab. n med. Andrzej Bochenek, Prorektor ds. medycznych Akademii Śląskiej. – Wiele specjalności, między innymi radiologia czy choroby wewnętrzne, będzie wspomagane przez sztuczną inteligencję. Ale jednym z zawodów, który najpóźniej będzie zastąpiony przez sztuczną inteligencję i przez roboty, będzie pielęgniarstwo i opieka nad osobami starszymi. Pielęgniarek bardzo nam potrzeba, dlatego stworzenie w Rybniku tego kierunku kształcenia to bardzo duży krok naprzód – zaznacza prof. Bochenek.

Akademia Śląska (dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach), jest pierwszą na Śląsku, niepubliczną wyższą uczelnią prowadzącą studia techniczno-artystyczne na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych która kształci na kierunkach Architektura, Budownictwo, Mechatronika i Informatyka, Grafika, Architektura Wnętrz oraz Wzornictwo. Uczelnia utworzona została na podstawie otrzymanej od Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu decyzji z dnia 15 grudnia 2003 roku, o wpisie do rejestru niepublicznych uczelni zawodowych.

W 2018 r. został powołany Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, oferujący kształcenie na kierunku pielęgniarstwo, dającym możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów medycznych oraz kierunek lekarski, który jest jednym z najbardziej prestiżowych zawodów. Prorektorem wydziału ds. medycznych jest prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek.


 

Źródło: Biuro Prasowe UM w Rybniku

fot. W. Zielińska