Farmakobus, zdrowie, mobilność, opieka farmaceutyczna, dostępność, innowacje, Żory
17 kwietnia 2024

Spada liczba spraw o alimenty, ale wydłuża się czas ich
procedowania

W ostatnich latach zmniejszyła się liczba spraw o alimenty - wynika z raportu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Jednak nie oznacza to szybszego procedowania, choćby dlatego, że strony są mniej skłonne do ugody i bardziej świadome swoich praw. Chętniej też sięgają po profesjonalną pomoc prawną - informuje serwis Prawo.pl.

Z raportu „Sprawiedliwość coraz dalej od obywatela, statystyki sądów powszechnych w latach 2015-2022” wynika, że „załatwialność” spraw o alimenty, ustalenie ojcostwa i roszczeń z tym związanych, ustanowienie rozdzielności majątkowej w latach 2021-2022 r. była na tym samym poziomie. Tyle że w 2021 r. spraw załatwiono więcej niż ich wpłynęło, a w 2022 r. już 96 proc. - czytamy w serwisie Prawo.pl.

Jako główną przyczynę wolniejszego procedowania spraw - oprócz skomplikowania - autorzy raportu wymieniają słabą sytuację kadrową wydziałów rodzinnych i nieletnich: zbyt małą liczbę sędziów; starzenie się kadry sędziowskiej wobec braku zasilenia asesorami; braki obsługi sekretarskiej.

W wydziałach rodzinnych i nieletnich, poza dużymi miastami, nie orzekają też referendarze sądowi, którzy teoretycznie mogą odciążyć sędziów od niektórych czynności w sprawach. Brakuje również - jak we wszystkich wydziałach - dostatecznej liczby asystentów sędziego.


Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/ile-trwaja-sprawy-o-alimenty,526437.html


 

Źródło informacji: PAP MediaRoom