Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl 

W rocznym rankingu gmin obejmującym aktywność w realizacji programu Czyste Powietrze za okres od dnia 01.04.2021 do dnia 31.03.2022r. Gmina Strumień zajęła 70 miejsce na 625 gmin z całego kraju notowanych w zestawieniu.

 

W wymienionym okresie mieszkańcy Gminy Strumień złożyli 212 wniosków o dofinansowanie w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” w tym 125 wniosków złożono za pośrednictwem Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

Z uwagi na wysoką pozycję w rankingu Burmistrz Strumienia podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „Porozumienie w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy ”Czyste Powietrze”. Dzięki temu Gmina Strumień otrzyma dodatkowe fundusze w wysokości 25 600 zł na wspieranie mieszkańców w podnoszeniu efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył łącznie 16 mln zł do podziału pomiędzy samorządy gminne, które w rankingu osiągnęły najwyższą wartość wskaźnika.

Listy rankingowe dostępne są TUTAJ

 

Źródło: UG Strumień

 

Strumień wśród najaktywniejszych gmin wdrażających program "Czyste Powietrze"

22 września 2022
Strumień wśród najaktywniejszych gmin wdrażających program "Czyste Powietrze"