Koncert, Pielgrzymowice, Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej, jubileusz, Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów, 30-lecie, Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie, Grzegorz Olkiewicz, muzyka klasyczna, Johann Sebastian Bach, Fryderyk Chopin, Giovanni Bottesini, Miloslav Jelinek, Urszula Marciniec-Mazur, Irena Olkiewicz, Andrzej Jungiewicz, Piotr Rojek, Roland Abreu, Biagio Modena, kontrabas, wiolonczela, organy, wstęp wolny
24 kwietnia 2024

Trwa przebudowa i remont dróg w Krzyżowicach i Warszowicach

Na ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach przebudowywany jest odcinek o długości ok. 800 metrów. Przebudowa obejmuje drogę, chodnik, kanalizację deszczową i rowy. Dodatkowo wykonywane jest zabezpieczenie przed wpływami szkód górniczych. Zakończenie robót planowane jest na przełomie maja i czerwca 2024 r.


W każdy wtorek o godz. 10:00 w okolicy parkingu przykościelnego w Krzyżowicach odbywają się spotkania, podczas których omawiane są zagadnienia i problemy związane z prowadzonym zadaniem. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele urzędu, rady sołeckiej, rady gminy, kopalni i Powiatowego Zarządu Dróg.

 

Zadanie realizowane jest przez Powiat Pszczyński jako część działań usuwania szkód górniczych.

 

 

Również na ul. Śląskiej w Krzyżowicach Powiat Pszczyński realizuje zadanie remontowe, które obejmuje odcinek 2,2 km. Na całej długości wykonana została nawierzchnia asfaltowa oraz pobocze. Remont obejmuje również odtworzenie odwodnienia w postaci przydrożnych rowów.

 

W ramach tego zadania wyremontowana zostanie także ul. Boryńska w Warszowicach (odcinek 1,1 km). W połowie maja wykonawca planuje rozpoczęcie prac. Najpierw nawierzchnia asfaltowa będzie frezowana, później ułożone zostaną dwie warstwy – wiążąca i ścieralna. Wykonane będzie pobocze i odtworzone rowy.

Na czas prac związanych z położeniem nawierzchni asfaltowej, droga będzie zamknięta. Przez okres od 2 do 4 dni dojazd do posesji będzie możliwy jedynie wczesnym rankiem i wieczorem.


 


 

Źródło/fot: UG Pawłowice