Trwa rekrutacja do żorskiej szkoły muzycznej. Zapisz się i rozwijaj swój talent!
15 kwietnia 2022

Trwa rekrutacja do żorskiej szkoły muzycznej. Zapisz się i rozwijaj swój talent!

Akordeon, gitara, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, fortepian oraz skrzypce – to instrumenty na których grają uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach. Osoby zainteresowanie nauką gry na jednym z nich mogą wziąć udział w trwającej właśnie rekrutacji uczniów na rok szkolny 2022/2023.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi kształcenie muzyczne w dwóch cyklach nauczania: sześcioletnim oraz czteroletni. O przyjęcie na 6-letni cykl nauczania mogą ubiegać się kandydaci, którzy w tym roku kończą 7 do 10 lat.

Kandydować mogą też dzieci 6-letnie, pod warunkiem korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma rozpocząć naukę lub posiadania opinii o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zaś o przyjęcie na 4-letni cykl nauczania mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 8 do 16 lat.

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia prowadzi kształcenie muzyczne w następujących specjalnościach: fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój klarnet, fagot, saksofon, waltornia, trąbka, puzon, tuba. O przyjęcie do PSM II st. mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 10 lat, lecz nie więcej niż 23 lata.

Badanie przydatności do PSM I stopnia odbędzie się w terminie 16-17 maja 2022 r. Natomiast egzamin wstępny do PSM II stopnia zaplanowano na 6-7 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, zasad egzaminów oraz tego, jak wygląda nauka w szkole muzycznej można znaleźć na stronie szkolamuzyczna.eu. Informacje są też udzielane telefonicznie pod numerem 699 938 876.

 

Źródło: UM w Żorach

fot. UM w Żorach

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl