Utrudnienia w ruchu w Drogomyślu na drodze DK81 – objazdy!
07 lipca 2022

Utrudnienia w ruchu w Drogomyślu na drodze DK81 – objazdy!

W związku z realizacją zadania pod nazwą Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rz. Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu" Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. informuje mieszkańców oraz użytkowników ul. Głównej w Drogomyślu (rejon mostu nad rzeką Wisłą), że na czas wykonywania zasadniczych robót mostowych i drogowych od środy, 6 lipca 2022 r. od godz. 10.30 wdrożona zostanie tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu dla ruchu pieszego i samochodowego na przebudowywanym moście wraz z odcinkiem drogi (z zapewnieniem w miarę możliwości dojazdu do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy).

 

Zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

W związku z zamknięciem obiektu - ruch pojazdów na czas robót zostanie przeprowadzony dwoma objazdami tymczasowymi różniącymi się dopuszczalną masą całkowitą oraz wysokością pojazdów dopuszczonych do ruchu na wskazanym objeździe.

Objazd dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t lub wysokości do 3,0 m zostanie przeprowadzony drogą krajową DK-81 oraz drogami powiatowymi ul. Wiejską i ul. Wiślańską w Drogomyślu.

Natomiast objazd dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t lub wysokości powyżej 3,0 m zostanie przeprowadzony drogą krajową DK-81, drogą wojewódzką 939 w miejscowości Zbytków i Strumień, drogami powiatowymi ul. Bielską w Zabłociu oraz Chybiu, ul. Cieszyńską w Chybiu, Mnichu i Zaborzu oraz ul Główną w Drogomyślu.

Uprasza się mieszkańców oraz użytkowników o stosowanie się do wyznaczonego objazdu oraz do informacji przekazywanych bezpośrednio przez przedstawiciela Wykonawcy robót.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Cieszynie

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl