WODZISŁAW ŚLĄSKI. Jesteś osobą młodą? Skorzystaj ze wsparcia
21 września 2022

WODZISŁAW ŚLĄSKI. Jesteś osobą młodą? Skorzystaj ze wsparcia

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim posiada jeszcze środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wodzisławskim".

Nadal można otrzymać nawet 30 tys. zł na założenie własnej firmy. Wnioski można składać tradycyjnie w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim lub elektronicznie poprzez internetową skrzynkę podawczą, która dostępna jest na stronie.

Więcej informacji dotyczących szczegółów naboru oraz dokumentów do pobrania można znaleźć na stronie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 459 29 53, 459 29 55, 459 29 56.

 

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wodzisławskim"


 

Formy wsparcia:

  • pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe (obligatoryjnie dla wszystkich uczestników projektu),

  • staże,

  • prace interwencyjne,

  • szkolenia i/lub bony szkoleniowe,

  • bony na zasiedlenie,

  • przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,

  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Grupa docelowa

Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Wodzisławiu Śląskim jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60 proc. stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wodzisławskim.


 


 

Źródło: Starostwo Powiatowe, PUP w Wodzisławiu Śląskim

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl