Park Jordanowski, Radlin, otwarcie, przestrzeń publiczna, rekreacja, historia, rozwój lokalny, atrakcje turystyczne, zieleń miejska
24 czerwca 2024

Wodzisław Śląski: Nowe miejsca parkingowe i plac manewrowy na Ul. Owocowej

W Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Owocowej ruszyły prace nad długo oczekiwaną inwestycją, która znacząco poprawi infrastrukturę drogową miasta. Nowe miejsca parkingowe oraz plac manewrowy do nauki jazdy na rowerze są kluczowymi elementami tego projektu. Zarząd Dróg Miejskich w marcu podpisał umowę z wykonawcą, który ma pięć miesięcy na zakończenie prac od momentu przekazania placu budowy. Co już zostało zrealizowane na miejscu?


Stan zaawansowania prac budowlanych


Na placu budowy trwają intensywne prace. Wykonawca zdążył już przeprowadzić wycinkę drzew, karczowanie zieleni oraz oczyszczenie terenu. Obecnie trwa korytowanie pod nawierzchnię parkingu. Z uwagi na podmokły teren, konieczne jest dodatkowe wzmocnienie podłoża poprzez dosypywanie przekruszu betonowego. To działanie ma na celu zapewnienie trwałości i stabilności nowej infrastruktury.


Koszt i harmonogram


Koszt budowy nowych miejsc parkingowych oraz placu manewrowego wyniesie ponad 801 tys. zł. Inwestycja ma zostać ukończona w ciągu pięciu miesięcy od momentu przekazania terenu firmie budowlanej. Oznacza to, że już wkrótce mieszkańcy i użytkownicy ul. Owocowej będą mogli korzystać z nowych udogodnień.


Zakres inwestycji


Celem projektu jest utworzenie osiemnastu miejsc parkingowych, w tym dwóch przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, w pobliżu obiektów użyteczności publicznej. Dodatkowo powstanie plac manewrowy, który będzie służył do nauki jazdy na rowerze oraz przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową. Plac ten zapewni bezpieczne miejsce, gdzie dzieci będą mogły uczyć się przepisów ruchu drogowego. Pozostały teren utwardzony zostanie przeznaczony do składowania nagromadzonego śniegu w okresie zimowym.


Prace budowlane obejmują szeroki zakres działań, w tym:


- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

- Budowę kanalizacji deszczowej,

- Budowę oświetlenia zewnętrznego,

- Wymianę gruntu nośnego,

- Wykonanie podbudowy, nawierzchni i poboczy,

- Montaż barier drogowych,

- Montaż małej architektury,

- Nasadzenie drzew.


Nowe miejsca parkingowe i plac manewrowy na ulicy Owocowej w Wodzisławiu Śląskim to inwestycja, która znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu Zarządu Dróg Miejskich oraz sprawnej realizacji prac przez wykonawcę, już wkrótce miasto wzbogaci się o nowoczesną infrastrukturę. Jest to kolejny krok w kierunku rozwoju Wodzisławia Śląskiego i poprawy jakości życia jego mieszkańców.