WODZISŁAW ŚLĄSKI. Od dziś utrudnienia na ulicach Leszka i Mieszka
23 maja 2022

WODZISŁAW ŚLĄSKI. Od dziś utrudnienia na ulicach Leszka i Mieszka

Ulice Leszka i Mieszka są w remoncie. W związku z kontynuacją robót bitumicznych tj. frezowaniem nawierzchni na tych ulicach, Zarządu Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim prosi w miarę możliwości o omijanie wspominanych dróg od 23 maja br.

O inwestycji

Koszt inwestycji to ok. 1,96 mln zł (według pierwotnych umów), ale na jej realizację miasto pozyskało aż 55 proc. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont

Nawierzchnia ulic Leszka i Mieszka jest mocno wyeksploatowana i zdeformowana. Jezdnia oraz chodniki mają liczne spękania. Zakres zaplanowanych robót uwzględnia wykonanie robót rozbiórkowych, wytyczenie elementów drogowych, wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni, przebudowy nawierzchni jezdni skrzyżowań oraz zjazdów publicznych, przebudowy oraz wymiany konstrukcji chodników, korekty łuków poziomych jezdni, przebudowy miejsc postojowych dla pojazdów, regulację wpustów ulicznych w pionie z wymianą armatury, odwodnienie korpusu drogowego, zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, a także przebudowę oświetlenia ulicznego.

 

Poprzez przebudowę ponad kilometrowego odcinka ulic Leszka i Mieszka nastąpią poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa, komfortu, wygody i sprawnej komunikacji użytkowników ruchu, poprawa estetyki i zagospodarowania terenu przy minimalnej ingerencji w środowisko naturalne, poprawa prędkości, płynności i sprawności ruchu. Modernizacja uatrakcyjni strefę inwestycyjną, łatwiejszy dojazd wesprze rozwój biznesu.


 

Źródło: Wydział Dialogu, Promocji i Kultury UM

fot. Wydział Dialogu, Promocji i Kultury UM

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl