WODZISŁAW ŚLĄSKI. Od pięciu lat wspierają niepełnosprawnych absolwentów
11 października 2022

WODZISŁAW ŚLĄSKI. Od pięciu lat wspierają niepełnosprawnych absolwentów

Od 1 września br. w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim rozpoczęto kolejną - piątą już - edycję programu „Rehabilitacja 25 plus" przeznaczonego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. W tym roku wsparciem objęte zostały 32 osoby. Liczba korzystających z programu co roku wzrasta. Nic więc dziwnego, że w ciągu minionych pięciu lat Powiat na realizację tylko tego projektu pozyskał z PFRON 3,85 mln zł.

 

Rehabilitacja 25 plus" – dla kogo?

Uczestnikami programu są niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. w ośrodkach wsparcia czy warsztatach terapii zajęciowej). Dzięki udziałowi w programie osoby te mają możliwość korzystania z całodziennych usług opiekuńczych oraz aktywizacji fizycznej, intelektualnej i społecznej oraz zawodowej.

Celem głównym programu realizowanego przez ZPSWR w Wodzisławiu Śl. jest zapewnienie absolwentom Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. W praktyce okazuje się bowiem bardzo często, że po ukończeniu szkoły osoby te zostają pozostawione bez wsparcia. Mówiono o tym m.in. podczas ostatniego spotkania starosty Leszka Bizonia z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

 

Na czym polega program?

Uczestnicy programu „Rehabilitacja 25 plus" biorą udział w zajęciach terapeutycznych, usprawniających, wspierających ruchowo i aktywizujących zawodowo. Korzystają również z usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Ponadto otrzymują wsparcie psychologiczne oraz wsparcie w rozwiązywaniu spraw życia codziennego. Osoby zaangażowane w realizację programu podejmują działania na rzecz aktywizowania uczestników oraz zachęcają ich do rozwijania własnej samodzielności.

Zajęcia odbywają się w klasach i pracowniach specjalistycznych: komputerowych, rehabilitacyjnych, kulinarnych, w pracowni poligraficznej, technicznej, mieszkaniu treningowym i w kawiarni treningowej na terenie placówki. Na potrzeby programu dyrekcja ZPSWR wygospodarowała dwie sale z zapleczem, pomieszczenie rehabilitacyjne, które wyposażono w sprzęt kupiony dzięki programowi, a także pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Do dyspozycji uczestników są też przyszkolne tereny zielone i rekreacyjne, gdzie odbywają się zajęcia z zakresu ogrodnictwa, aktywizacji zawodowej i rehabilitacji ruchowej.

 

Co nowego w tym roku?

W ramach programu finansowanego w 100% ze środków PFRON uczestnicy korzystają z bogatej oferty terapii, która w tym roku po raz kolejny została poszerzona. Od bieżącego roku szkolnego w ZPSWR wprowadzono doradztwo zawodowe w ramach programu, wsparcie w zakresie zajęć praktycznych w kuchni i kawiarni oraz muzykoterapię. W dalszym ciągu uczestnicy działań projektowych mają zapewniony bezpłatny transport na zajęcia i posiłek w formie dwudaniowego obiadu.

W tym roku szkolnym na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus" samorząd powiatu pozyskał z PFRON 960 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom osoby niepełnosprawne mogą być w dalszym ciągu objęte wsparciem i pomocą, a szkoła wzbogaciła swoją bazę dydaktyczno-terapeutyczną w wiele cennych pomocy i sprzętów wykorzystywanych podczas zajęć z uczestnikami.

 

Rehabilitacja 25 plus w ZPSWR Wodzisław Śl. już od pięciu lat

Program w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. realizowany jest od pięciu lat. W tym czasie Powiat na ten cel pozyskał z PFRON 3,85 mln zł. Środki te pozwoliły nie tylko na zapewnienia wsparcia osobom z niepełnosprawnościami wsparcia, ale również umożliwiły wyposażenie dodatkowych pracowni na terenie ZPSWR, z których korzystać mogą zarówno uczestnicy programu, jak również uczniowie ZPSWR.

Są to: warsztat zajęć praktycznych wyposażony w sprzęt i narzędzia z zakresu mechaniki i stolarstwa, warsztat ceramiczny wyposażony w piec do wypalania gliny, koło garncarskie wraz z akcesoriami. Doposażono też inne pracownie, m.in. w piec elektryczny z piekarnikiem, zmywarkę, szafę chłodniczą, pralkę, roboty kuchenne, ekspres do kawy, grill elektryczny, maszyny do szycia, akumulatorowe sprzęty ogrodnicze, elektronarzędzia, projektory multimedialne, komputery, tablety i inne.

Tereny zielone placówki zyskały z kolei dużą szklarnię ćwiczebną, domek narzędziowy, ławki parkowe, stoliki, pawilon ogrodowy oraz drzewka i krzewy ozdobne, które zostały posadzone przez uczestników w ramach zajęć.

 

 

Źródło/fot: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl