WODZISŁAW ŚLĄSKI. Są dodatkowe środki na wycieczki krajoznawcze uczniów powiatowych szkół
11 maja 2022

WODZISŁAW ŚLĄSKI. Są dodatkowe środki na wycieczki krajoznawcze uczniów powiatowych szkół

Szkoły prowadzone przez samorząd Powiatu Wodzisławskiego pozyskały wsparcie finansowe na poznawanie Polski. W sumie chodzi o 55 tys. zł, które zostaną przeznaczone na wycieczki krajoznawczo-dydaktyczne dla młodzieży.

 

Projekt ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy bowiem warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Powiatowe szkoły otrzymały następujące dofinansowania kosztów wycieczek:

  • Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach – 2 544,00 zł,

  • Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach – 5 914,00 zł,

  • Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach – 14 994,00 zł,

  • Szkoła Podstawowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim – 18 928,00 zł,

  • Technikum w Pszowie – 7 920,00 zł,

  • Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim – 4 371,00 zł.

Powyższe kwoty stanowią 80% kosztów. Resztę musi stanowić wkład własny. Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane koszty przejazdu, bilety wstępów, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Poznaliśmy już miejsca, do których wyjadą uczniowie. Licealiści z Rydułtów wybierają się do Krasiejowa, Opola i Wrocławia. Z kolei koleżanki i koledzy z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych będą poznawać górnicze tradycje Nikiszowca oraz kopalniane zabytki w Zabrzu. Odwiedzą też Muzeum w Łambinowicach oraz Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Na najdalszą geograficznie wycieczkę wybiera się młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie, która poznawać będzie atrakcje stolicy. W zupełnie przeciwnym kierunku wyjadą natomiast uczniowie technikum z wodzisławskiego Ekonomika. Oni za swoją „destynację” obrali królewski Kraków.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim wyjadą natomiast do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, gdzie zanurzą się w świecie dinozaurów.

Wszystkie wyjazdy będą współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu „Poznaj Polskę 2022”

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl