WODZISŁAW ŚLĄSKI. Są środki na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy
17 stycznia 2023

WODZISŁAW ŚLĄSKI. Są środki na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy

Wnioski są przyjmowane od 16 stycznia 2023r. do wyczerpania środków. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35 000,00 zł.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl., ulica Michalskiego 12, 44-300 Wodzisław Śląski.

Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone na aktualnie obowiązujących drukach, wypełnione ręcznie lub komputerowo.

O kolejności realizacji wniosków decyduje data wpływu do urzędu.

Weryfikacji wniosku pod kątem kompletności przedłożonej dokumentacji oraz poprawności wypełnienia urząd dokona po złożeniu wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji pracownik urzędu skontaktuje się z wnioskodawcą telefonicznie.

Szczegółowe informacje dot. refundacji zawarte są w „Regulaminie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”.

Aktualne druki wniosków o dofinansowanie oraz powyższy regulamin dostępne są na stronie internetowej urzędu wodzislawslaski.praca.gov.pl w sekcji „dokumenty do pobrania”.

Dodatkowe informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać pod numerami telefonów:

  • 32 459 29 53,

  • 32 459 29 55,

  • 32 459 29 56,

  • 576 330 125. 

Źródło:

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl