WODZISŁAW ŚLĄSKI. Uwaga odstrzał!
09 lutego 2023

WODZISŁAW ŚLĄSKI. Uwaga odstrzał!

Do 30 listopada w Wodzisławiu Śl. (dzielnice Stare Miasto oraz Wilchwy) będzie prowadzony odstrzał redukcyjny dzików. Powiat Wodzisławski podpisał umowę w sprawie eliminacji 40 szt. zwierząt. To rezultat decyzji wydanej na wniosek Miasta Wodzisławia Śl.

 

Gdzie będzie prowadzony odstrzał?

 

Odstrzał przeprowadzony zostanie na terenie miasta wyłącznie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich nr: 162, 163 i 173, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • obrębu ulic: Piaskowej, Odrodzenia, Syrokomli, Skrzyszowskiej, Sąsiedzkiej, Przytulnej i Wymarzonej,

  • obszaru byłego składowiska odpadów komunalnych w Wodzisławiu Śląski (ul. Skrzyszowska – boczna),

  • obszaru byłej KWK „1 Maja” oraz składowiska odpadów pokopalnianych w Wodzisławiu Śląskim.

 

Jak będzie wyglądał odstrzał?

 

Odstrzał będą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania polowania. W trakcie wykonywania czynności będą one oznakowane poprzez założenie kamizelki z widocznym napisem „Odstrzał redukcyjny”. Myśliwi zadeklarowali też, że w miejscach newralgicznych podczas odstrzału będą instalować kulochwyty, mające na celu zatrzymanie pocisków, aby nie wydostawały się w rejony zamieszkane.

 

Zgodnie z wydaną decyzją wykonawcy odstrzału redukcyjnego zostali zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności tak, aby nie powstało zagrożenie dla osób postronnych. W tym miejscu przypominamy, że odstrzał jest możliwy w odległości nie mniejszej niż 150m od zabudowy.

 

Wprawdzie odstrzał prowadzony będzie głównie w godzinach żerowania zwierzyny, tj. zazwyczaj od zmierzchu aż do wschodu słońca, apelujemy jednak do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, a także o zabezpieczenie w tym czasie zwierząt domowych.

W przypadku, gdy odstrzał redukcyjny dzików zostanie zakończony wcześniej niż przed 30 listopada 2023 r. o fakcie tym będziemy informować.

 

Skąd decyzja o odstrzale?

 

Wyjaśniamy, że decyzja o odstrzale redukcyjnym 40 szt. dzików (łac. Sus scrofa) została wydana na wniosek Miasta Wodzisławia Śl. z 26 października 2022 r. i została uzgodniona z Polskim Związkiem Łowieckim.

Miasto Wodzisław Śląski zwróciło się z wnioskiem o dokonanie odłowu z uśmierceniem bądź odstrzału redukcyjnego zwierzyny z gatunku dzik. Wskazało na konkretne ulice: Piaskową, Odrodzenia, Syrokomli, Skrzyszowską, Sąsiedzką, Przytulną i Wymarzoną jako obiekty użyteczności publicznej szczególnie zagrożone bytowaniem i przebywaniem zwierzyny z gatunku dzik.

 

Jak wynika zarówno z wystąpienia Miasta Wodzisławia Śląskiego, jak również z danych pozyskanych od Straży Miejskiej Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz z Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego mieszkańcy dzielnic Stare Miasto oraz Wilchwy dziesiątki razy w czasie 11 miesięcy (a zatem częściej niż raz w tygodniu) wskazywali na uciążliwości i zagrożenia dla obiektów użyteczności publicznej – dróg, wprost informując, że na ulicy przebywa dzik lub większa ich ilość.

 

Przypomnieć trzeba, że podstawowym przymiotem obiektu użyteczności publicznej jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb obywateli. Zatem droga publiczna – jako obiekt wykorzystywany przez ludność do poruszania się i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – jest obiektem użyteczności publicznej, a co za tym idzie, podlega szczególnej ochronie przewidzianej w przepisie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1123 ze zm.).

 

Próby chemicznego odstraszania nieskuteczne

 

Na stan zagrożenia dla obiektów użyteczności publicznej reagowały służby miejskie, które od 3 stycznia do 3 listopada 2022 r. wydały 86 sztuk preparatu Hukinkol, służącego do chemicznego odstraszania dzików. Interwencje w tej sprawie przeprowadzała także Straż Miejska. Nie przyniosły one jednak spodziewanego rezultatu. Stąd konieczność dokonania odstrzału redukcyjnego.

 

Raz jeszcze apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności!

 

 

Źródło:

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl