WODZISŁAW ŚLĄSKI. Żywe lekcje wychowawcze - PCPR edukuje dzieci i młodzież
29 lipca 2022

WODZISŁAW ŚLĄSKI. Żywe lekcje wychowawcze - PCPR edukuje dzieci i młodzież

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. realizuje autorski projekt zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu integracji społecznej. Młodzi ludzie uczą się szacunku i zrozumienia dla osób z niepełnosprawnościami i ich potrzeb, są uczulani na kwestię dzielenia się żywnością, a także dowiadują się o ofercie pomocowej powiatowych instytucji.

 

Zajęcia realizowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śl. i na terenie „Oazy Aktywności”. Z oferty około godzinnych zajęć do tej pory skorzystała m.in. młodzież z wodzisławskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych, liceum „Tischnera”, niepublicznego przedszkola integracyjnego „Bursztynek” oraz publicznego Przedszkola „Akademia Wyobraźni” z Marklowic.

 

Zajęcia mają bardzo nietypowy charakter i przebieg. Młodzi ludzie nie zasiadają bowiem w ławkach, ale spacerując po „Oazie Aktywności” i odwiedzając powiatowe jednostki pomocowe, nabywają wiedzy na temat różnych aspektów życia. Odwiedzając lodówkę społeczną „Jadłodzielni” uczą się, jak nie marnować jedzenia i co zrobić z jej nadmiarami albo – gdzie przyjść jeśli jedzenia i podstawowych produktów w ich rodzinach brakuje.

 

Spotykając się z osobami z niepełnosprawnościami korzystającymi z Warsztatów Terapii Zajęciowej św. Hiacynta i Franciszek czy Zakładu Aktywności Zawodowej i zwiedzając warsztatowe pracownie, dowiadują się natomiast, że osoby z niepełnosprawnościami są równoprawnymi członkami społeczności lokalnej, którzy mogą wiele od siebie dać i zaoferować lokalnemu rynkowi pracy. Młodzież i dzieci uczą się też jak przełamywać bariery społeczne i infrastrukturalne. Zdobywają ponadto wiedzę na temat podstaw zapewnienia dostępności osobom o szczególnych potrzebach.

 

Goszcząc w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z kolei uzyskują wiedzę na temat m.in. wsparcia dla osób doznających przemocy, rodzin w kryzysie, opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych, a także integracji cudzoziemców przebywających w powiecie. Uczniowie szkół średnich są też zachęcani do angażowania się jako wolontariusze w różnych inicjatywach społecznych.

 

Dla młodszych dzieci żywe lekcje wychowawcze są też doskonałą okazją do dobrej zabawy w ogrodzie sensorycznym, sali rekreacyjnej „Oazy Aktywności” czy podczas organizowanych dla nich zajęć kreatywnych.

Zgodnie z zasadą „czym skorupka za młodu nasiąknie…” staramy się przekazać odwiedzającym nasze jednostki osobom wiedzę o podstawach życia społecznego. To, o czym uczą się z książek w szkołach czy przedszkolach, u nas mogą zobaczyć na własne oczy z bliska – podkreśla szefowa wodzisławskiego PCPR Irena Obiegły.

 

Edukujemy w bardzo szerokim aspekcie. Często się zdarza, że w rodzinach dochodzi do jakiejś sytuacji kryzysowej i osoby nią dotknięte czy ich otoczenie nawet nie wiedzą, że są instytucje, które mogą im pomóc. Wielokrotnie słyszeliśmy podczas naszych „żywych lekcji wychowawczych”, bo tak nazwaliśmy nasz pomysł na te zajęcia, od samych nauczycieli i opiekunów, że nie mieli świadomości, że są instytucje, które „takimi sprawami” się zajmują, że można przyjść, skorzystać bezpłatnie z porady prawnika czy psychologa czy też innej formy pomocy. Chcemy, aby świadomość tego, że społeczeństwo składa się nie tylko z osób młodych, pięknych i zdrowych, ale że są także osoby z niepełnosprawnościami, że są seniorzy, że są osoby chore, że są dzieci, których rodzice z różnych powodów nie mogli się swoimi pociechami należycie zajmować – i że wszyscy oni na równych zasadach tworzą społeczeństwo towarzyszyła dzieciom i młodzieży od najmłodszych lat. Oczywiście nasze zajęcia i przekaz dostosowujemy za każdym razem do grupy, która nas odwiedza. Inaczej pewne tematy poruszamy z przedszkolakami, a inaczej z prawie dorosłą młodzieżą szkół średnich. Cel jest jednak ciągle ten sam – dodaje Obiegły.

 

Zachęcamy wszystkie placówki oświatowe i inne instytucje do korzystania z oferty żywych lekcji wychowawczych w „Oazie Aktywności”. Są one bezpłatne, prowadzi je wykwalifikowany personel, m.in. p. Aleksandra Witoszek oraz p. Ewa Ferek – i mogą być atrakcyjnym uzupełnieniem lekcji wychowawczych, jakie odbywają się w szkołach.

 

Jeśli i Wasza szkoła lub przedszkole chce skorzystać z oferty żywej lekcji wychowawczej zapraszamy do kontaktu: 32 455 14 30 lub 32 454 71 06.

 

Źródło/fot: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl