Wodzisław z szansą na miliony z Polskiego Ładu
26 kwietnia 2022

Wodzisław z szansą na miliony z Polskiego Ładu

Przedstawiciele koalicji większościowej w Radzie Miasta Wodzisławia, spotkali się z senator Ewą Gawędą i posłem Adamem Gawędą w sprawie wniosków złożonych przez miasto Wodzisław do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Radni z koalicji rządzącej w wodzisławskiej radzie miasta rozmawiali z parlamentarzystami o tym, które ze złożonych przez Miasto projektów inwestycji są, ich zdaniem, najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju miasta. Wskazali na projekt modernizacji i przebudowy gminnych dróg publicznych na terenie miasta oraz na projekt organizacji systemu parkowania w centrum miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z wymianą konstrukcji nawierzchni dróg gminnych w dzielnicy Stare Miasto. Wartość pierwszej z wymienionych inwestycji szacowana jest na 17,2 mln zł, zaś wnioskowane dofinansowanie może wynieść 16,3 mln zł. Z kolei wartość drugiej z wymienionych inwestycji to około 15,8 mln zł, zaś wnioskowane dofinansowanie to 13,5 mln zł.

- Przedstawiciele koalicji rządzącej w Wodzisławiu poprosili o wsparcie właśnie tych dwóch wniosków. Zależy im bowiem, by miasto pozyskało w pierwszej kolejności środki na realizację tak ważnych z punktu widzenia mieszkańców inwestycji. Ponadto o wsparcie tych projektów prosili również radni powiatowi z Wodzisławia Ryszard Zalewski i Antoni Szymiczek - wyjaśnia senator Ewa Gawęda.

W sprawie wniosków złożonych przez gminy naszego regionu senator Ewa Gawęda i poseł Adam Gawęda odbyli spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w trakcie których wsparli i rekomendowali projekty przedstawione przez radnych koalicji większościowej z Wodzisławia. Wnioskami zajmie się komisja oceniająca. Oceny wniosków dokona Komisja do spraw wsparcia Programu, która przekaże swoją rekomendację do decyzji Prezesowi Rady Ministrów.

- Jeśli projekty, na których zależy wodzisławskim radnym, uzyskają pozytywną rekomendację, to miasto uzyska prawie 30 mln zł - podkreśla Ewa Gawęda.

 


 

Źródło/fot: Biuro senatorskie Ewa Maria Gawęda

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl