Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl 

1 sierpnia 2022 r. o godz. 1700 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, który będzie jednocześnie stanowił upamiętnienie 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

Na terenie województwa śląskiego procedurę alarmowania uruchamiać będą poszczególne jednostki samorządu terytorialnego zależnie od sposobu organizacji systemu w danej lokalizacji.

Trening sprawności syren alarmowych zostanie przeprowadzony na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).

 

Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki

 

Wojewódzki test syren alarmowych w rocznicę Powstania Warszawskiego

28 lipca 2022
Wojewódzki test syren alarmowych w rocznicę Powstania Warszawskiego