transformacja energetyczna, współpraca międzynarodowa, handel transgraniczny, energia, wodór, H2POLAND & NetZero Forum, technologie niskoemisyjne, technologie zeroemisyjne, wymiana informacji, niskoemisyjna gospodarka, zeroemisyjna gospodarka
11 lipca 2024

Wyniki matur w Jastrzębiu-Zdroju: Jak wypadli uczniowie?

W 2024 roku blisko 600 uczniów ze szkół w Jastrzębiu-Zdroju przystąpiło do egzaminu dojrzałości, który jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu młodych ludzi. Wyniki tych egzaminów często determinują ich przyszłe ścieżki edukacyjne i zawodowe, otwierając drzwi do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych oraz do kariery zawodowej.


Tegoroczna sesja egzaminów pisemnych trwała od 7 do 24 maja. Terminy poszczególnych przedmiotów zostały wyznaczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Równolegle odbywały się egzaminy ustne, które miały miejsce od 11 do 25 maja. Daty tych egzaminów były ustalane indywidualnie przez każdą szkołę.


Dla uczniów, którzy z powodu problemów zdrowotnych lub innych losowych zdarzeń nie mogli przystąpić do egzaminów w terminie głównym, zorganizowano dodatkową sesję, która odbyła się od 3 do 17 czerwca. Taka elastyczność w harmonogramie egzaminów pozwoliła na uwzględnienie różnych potrzeb uczniów, zapewniając im równe szanse na przystąpienie do matury.


Nie wszystkim udało się zdać egzaminy w pierwszym terminie. Dla tych uczniów przewidziano egzaminy poprawkowe, które odbędą się 20 i 21 sierpnia 2024 roku. Mogą z nich skorzystać wyłącznie uczniowie, którzy nie zdali egzaminu z jednego obowiązkowego przedmiotu, czyli języka polskiego, matematyki lub języka obcego nowożytnego, w formie pisemnej lub ustnej.


Wyniki egzaminów poprawkowych zostaną ogłoszone 10 września. Dla wielu uczniów będzie to kolejna szansa na zdobycie świadectwa maturalnego, które jest kluczowe dla ich przyszłych planów edukacyjnych i zawodowych.


Wyniki matur w Jastrzębiu-Zdroju, podobnie jak w całej Polsce, są jednym z najważniejszych momentów w kalendarzu edukacyjnym. Determinują one nie tylko dalsze kroki w życiu edukacyjnym młodych ludzi, ale także mają duży wpływ na ich perspektywy zawodowe. Sukces na maturze otwiera drzwi do prestiżowych uczelni, daje możliwość studiowania na wymarzonych kierunkach i stanowi fundament dla przyszłych osiągnięć zawodowych.


Dla młodzieży z Jastrzębia-Zdroju tegoroczna matura była kolejnym krokiem na drodze do realizacji swoich marzeń i celów. Mamy nadzieję, że wyniki przyniosą im satysfakcję i będą motywacją do dalszego rozwoju. Wszystkim maturzystom gratulujemy wysiłku i życzymy powodzenia na dalszej ścieżce edukacyjnej oraz zawodowej.


Przedstawiamy WYNIKI MATUR 2024 r. w terminie głównym w szkołach w Jastrzębiu-Zdroju:

 


 

 

fot. Biuro Prasowe UM w Jastrzębiu-Zdroju