Zakończyła się przebudowa drogi gminnej ul. Zapłocie w Pawłowicach
12 października 2022

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej ul. Zapłocie w Pawłowicach

Zezwolenie na realizację inwestycji gmina Pawłowice otrzymała w 2020 roku. Prace zostały podzielone na dwa etapy: w pierwszej kolejności przebudowany został odcinek drogi od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia (w kierunku na Pszczynę).

 

Pas drogowy zyskał nie tylko nową nawierzchnię asfaltową, ale również chodnik z kostki betonowej o szerokości 2 m. Inwestycja obejmowała także wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego. Ta część robót zakończyła się w 2021 roku, a ich wykonawcą było konsorcjum firm: ZISCO Bandura Sp. z o.o. z Pawłowic – lider oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza.

 

W marcu 2022 roku rozpoczął się etap prac związany z przebudową kolejnego odcinka ul. Zapłocie wraz z drogami bocznymi. Powstała nowa konstrukcja drogi wraz z chodnikiem, a droga boczna wzdłuż dwupasmówki DK81 stała się drogą pieszo-rowerową o szerokości 3 m. Wybudowano kanalizację deszczową oraz nowe oświetlenie uliczne z lampami LED. Inwestycję wykonało konsorcjum firm, którego liderem był Auto-Trans z Gierałtowic a partnerem BUD-ROL z Golasowic. Odbiór prac odbył się w ubiegłym tygodniu.

Łączny koszt dwóch etapów zadania to ponad 5,6 mln złotych. Koszt zabezpieczenia drogi przed szkodami górniczymi pokryła kopalnia KWK Pniówek w wysokości 800 tysięcy złotych. W sumie przebudowano 1 km 158 m ul. Zapłocie oraz 524 m dróg bocznych.

W ramach zadania przebudowano odcinek łączący przebudowany wcześniej fragment ul. Zapłocie z ul. Górką, która również była przebudowana w 2021 roku.

Ulica Zapłocie, łącząc się z przebudowaną w 2021 roku drogą gminną ul. Górka i drogą powiatową ul. Wyzwolenia pełni ważną funkcję komunikacyjną. Stanowi objazd na wypadek zalania drogi powiatowej biegnącej przez teren szkód górniczych.

 

 

 

Źródło/fot: UG Pawłowice

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl