Zakup węgla od Miasta Żory w 2023 roku – ważne informacje!
04 stycznia 2023

Zakup węgla od Miasta Żory w 2023 roku – ważne informacje!

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Gmina Miejska Żory informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta do dnia 3O kwietnia 2023 r.

 

Kto jest uprawniony do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach?

 

Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Preferencyjny zakup węgla nie jest możliwy, jeśli wnioskodawca bądź członek jego gospodarstwa domowego nabył paliwo stałe w ilości co najmniej 3 ton w sezonie grzewczym przypadającym na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Jaką ilość węgla można nabyć?

Zakup paliwa stałego jest możliwy w ilości nie większej niż 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony do 30 kwietnia 2023 r.

W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, istnieje możliwość jego zakupu w 2023 r. (pula przechodzi na 2023 rok).

Gdzie należy złożyć wniosek o zakup węgla na preferencyjnych warunkach?

Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 1 osobiście w godzinach pracy, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP).

Koszt zakupu węgla:

Mieszkańcy Gminy Miejskiej Żory mogą zakupić węgiel w cenie 1 690,00 zł brutto.

Gdzie można zakupić i odebrać węgiel:

Po pozytywnej weryfikacji wniosku złożonego w MOPS Żory węgiel będzie można zakupić i odebrać w składzie:

Firma Handlowa ROLBUD Iwona Tomala-Karpińska
ul. Stacyjna, 43-267 Suszec
tel.: 32 43 42 608


Płatności należy dokonać na miejscu, przed odbiorem paliwa stałego.


UWAGA!

Istnieje również możliwość skorzystania z transportu, który zapewnia firma świadcząca usługi na zlecenie Gminy Miejskiej Żory w cenie 90 zł za kurs.

Gmina informuje, że dostępność poszczególnych sortymentów będzie zapewniana w miarę możliwości produkcyjnych kopalń należących do Polskiej Grupy Górniczej S.A.

 

 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego na terenie Gminy Miejskiej Żory w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.Format pliku: doc

 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego na terenie Gminy Miejskiej Żory w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.Format pliku: pdf

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Wydział Promocji, Kultury i Sportu UM w Żorach

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl