Zerowy VAT na gaz ziemny wsparciem dla osób ogrzewających domy kotłami!
29 września 2022

Zerowy VAT na gaz ziemny wsparciem dla osób ogrzewających domy kotłami!

Przyjęty niedawno przez rząd dodatek dla właścicieli niektórych indywidualnych źródeł ciepła obejmie 1,2 mln gospodarstw domowych w Polsce. Jest przyznawany jednorazowo na na źródła ciepła zasilane peletem, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG oraz olejem opałowym. Niektórzy właściciele gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na gaz ziemny, czują się pominięci. Senator Ewa Gawęda wyjaśnia jednak, że wsparciem dla nich jest zerowy VAT na to paliwo.

 

Dodatek dla właścicieli niektórych indywidualnych źródeł ciepła to kolejne - m.in. po dodatku węglowym - działanie rządu wspierające właścicieli gospodarstw domowych ogrzewających domy indywidualnymi źródłami ciepła. Dodatek ten wynosi 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego; 1 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym; 500 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG; 2 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Część właścicieli gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na gaz ziemny zarzuca rządowi, że ich źródeł ogrzewania pomoc nie obejmuje, bowiem gaz LPG jest innym paliwem niż gaz ziemny. Tymczasem warto przypomnieć, że właściciele takich gospodarstw zostali objęci działaniami osłonowymi w ramach Tarczy Antyinflacyjnej. Pakiet ten przewiduje czasowe zmniejszenie obciążeń podatkowych w obrębie energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła czy też paliw od początku 2022 r. Chodzi w nim o obniżkę m.in. podatku VAT na energię elektryczną i ciepło do 5 proc., podatku VAT na gaz ziemny do 0 proc., a także zwolnienie z podatku akcyzowego energii elektrycznej zużywanej w gospodarstwach domowych. Stawka VAT na gaz została obniżona od 1 stycznia tego roku z 23% do 8%, a od 1 lutego do 0% – aby jeszcze bardziej złagodzić wzrosty cen gazu.


- Tarcza antyinflacyjna na gaz miała działać pierwotnie do 31 lipca, ale rząd zdecydował o jej wydłużeniu. Najpierw do 31 października, a następnie co najmniej do końca 2022 r - podkreśla Ewa Gawęda, dodając że jest to realne działanie osłonowe dla tych, którzy ogrzewają swoje domy i mieszkania za pomocą kotłów na gaz ziemny. - Bez tych działań gaz byłby dla nich znacznie droższy - zaznacza senator Gawęda.

Ponadto przypomina, że rząd wprowadził dodatkowe działania pomocowe dla mniej zamożnych rodzin.


- Wprowadzony został dodatek osłonowy, który zapewnia wsparcie dla ok. 6,84 mln gospodarstw domowych w Polsce, w pokryciu części kosztów energii oraz w pokryciu powiązanych z nimi rosnących cen żywności i usług - mówi Ewa Gawęda.

Wyjaśnijmy, że dodatek osłonowy przysługuje osobie w jednoosobowym gospodarstwie domowym, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł na osobę. Wysokość dodatku uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym. Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł w zależności od źródła ogrzewania. Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł, gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł, z kolei gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł. Konieczne jest jednak złożenie wniosku najdalej do 31 października.

 

Źródło: Materiały prasowe

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl