ŻORY. Stwórz dziecku prawdziwy dom. Rodzice zastępczy pilnie poszukiwani!
20 lipca 2022

ŻORY. Stwórz dziecku prawdziwy dom. Rodzice zastępczy pilnie poszukiwani!

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym i bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, to zapewnia mu się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. W naszym mieście potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania!

Opieka zastępcza to prawdziwa praca z misją - niełatwa, lecz dająca ogromne poczucie satysfakcji. - Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych. Rodzina zastępcza jest szansą dla dziecka, dającą mu możliwość wzrastania w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych. Stanowi ona alternatywę dla domów dziecka – mówi Weronika Cębrzyna, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach.

Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Opieka zastępcza sprawowana jest czasowo. Rodzice zastępczy otrzymują pomoc finansową na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – maksymalnie 1 131,00 zł miesięcznie na każde dziecko. Mogą również liczyć na pomoc i wsparcie ze strony pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach.

Stworzenie rodziny zastępczej może być pierwszym krokiem do stworzenia w przyszłości zawodowej rodziny zastępczej. Jedno z rodziców zastępczych posiada wtedy status pracownika, a wychowywanie dzieci staje się pracą zawodową.

Możesz zostać rodziną zastępczą, jeśli spełniasz poniższe warunki:


- masz stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
- korzystasz w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
- nie jesteś i nie byłeś pozbawiony władzy rodzicielskiej,
- nie jesteś chory na chorobę uniemożliwiającą opiekę nad dzieckiem,
- masz odpowiednie warunki mieszkaniowe,
- posiadasz stałe źródło utrzymania,
- uzyskasz pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.

Każdy z kandydatów na rodzica zastępczego musi odbyć stosowne szkolenie oraz uzyskać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, spełnianie warunków wymienionych powyżej oraz posiadanie predyspozycji i motywacji do sprawowania rodziny zastępczej.

Zastanawiasz się nad stworzeniem rodziny zastępczej? Masz wątpliwości, czy możesz ją stworzyć lub czy sobie z tym poradzisz? A może już wiesz, że tego właśnie chcesz? Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach ul. Ks. Przemysława 2, tel. 32 43 42 412, 32 43 43 713 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

 

Źródło: Wydział Promocji, Kultury i Sportu UM w Żorach

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl