ŻORY. Szukasz garażu? Weź udział w przetargu
09 sierpnia 2022

ŻORY. Szukasz garażu? Weź udział w przetargu

Do wylicytowania jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem nr 38 o powierzchni użytkowej 18 m2. Chodzi o działkę numer 2208/108 o powierzchni 0,3440 ha – udział 1/86 związany z własnością lokalu. Cena wywoławcze to 55 tys. zł netto.

 

Garaż nr 38 położony jest w jednopoziomowym zespole garaży w Żorach przy ulicy Boryńskiej. Zbudowano go w latach 70. XX wieku w technologii tradycyjnej, murowanej. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną. Okres użytkowania wieczystego do 31.01.2034 r. a stawka procentowa opłaty rocznej wynosi 1%. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste wynosi 22,40 zł i płatna jest do 31 marca każdego roku z góry.

Przetarg odbędzie się we wtorek, 20 września o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 15.09.2022 r. W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu.

Szczegółowych informacji w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32 43 48 246.

Źródło: Wydział Promocji, Kultury i Sportu UM w Żorach

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl