transformacja energetyczna, współpraca międzynarodowa, handel transgraniczny, energia, wodór, H2POLAND & NetZero Forum, technologie niskoemisyjne, technologie zeroemisyjne, wymiana informacji, niskoemisyjna gospodarka, zeroemisyjna gospodarka
09 lipca 2024

ZUS: Niemal 1,36 mld zł Nadpłaconej Składki Zdrowotnej Wróciło do Przedsiębiorców

Płatnicy, którzy złożyli wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej, mogą spodziewać się pieniędzy na swoich kontach najpóźniej do 1 sierpnia 2024 roku. Łącznie do przedsiębiorców trafi niemal 1,36 miliarda złotych z tytułu nadpłaconych składek zdrowotnych za 2023 rok.

 

Automatyzacja Procesu Zwrotów

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zbliża się do zakończenia wypłat zwrotów nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki w pełni zautomatyzowanemu procesowi, do 4 lipca 2024 roku obsłużono już 99% wniosków. ZUS otrzymał 807 tysięcy wniosków na łączną kwotę 1,59 miliarda złotych. Pierwsze przelewy do płatników zostały przekazane 10 maja 2024 roku. Do tej pory rozdysponowano ponad 1,58 miliarda złotych, z czego niemal 1,36 miliarda złotych wróciło do przedsiębiorców jako zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. U części płatników nadpłata została wykorzystana do pokrycia zaległości.

 

Rozliczenie Nadpłat na Kontach Płatników

 

Jeśli płatnik nie złożył wniosku o zwrot, a ma nadpłatę z rocznego rozliczenia, ZUS musi ją rozliczyć na koncie płatnika. Choć ma na to czas do końca 2024 roku, obsługa rozliczeń została uruchomiona już 6 czerwca 2024 roku i proces ten właśnie dobiega końca. Na kontach blisko 397 tysięcy płatników ZUS rozliczył nadpłatę w wysokości ponad 516,7 miliona złotych, co stanowi 99% kwoty do rozliczenia. Kolejne kwoty wkrótce zostaną zaksięgowane.

 

Informacje dla Płatników

 

Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim, informuje, że bieżące saldo z uwzględnieniem rocznego rozliczenia jest dostępne w profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Jeśli z rozliczenia wynika nadpłata na koncie, płatnik może zawnioskować o jej zwrot na ogólnych zasadach, składając wniosek RZS-P, lub pokryć nią bieżące składki.

 

Proces zwrotu nadpłaconych składek zdrowotnych przez ZUS jest na finiszu, a zdecydowana większość przedsiębiorców już otrzymała swoje należności. Dzięki sprawnej i zautomatyzowanej obsłudze wniosków, przedsiębiorcy mogą liczyć na szybkie i bezproblemowe rozliczenie nadpłat, co jest ważnym krokiem w utrzymaniu płynności finansowej firm.