ZUS, kontrole zwolnień lekarskich, wstrzymane świadczenia, oszustwa na zwolnieniach, audyt ZUS, polityka zdrowotna, bezpieczeństwo socjalne
13 maja 2024

ZUS podsumowuje kontrole zwolnień lekarskich: 12 mln zł wstrzymanych świadczeń w pierwszym kwartale 2024

Zakład Ubezpieczeń Społecznych niedawno opublikował wyniki kontroli zwolnień lekarskich za pierwszy kwartał 2024 roku. Ogólnie, kontrolerzy ZUS zbadali ponad 35 tys. zwolnień, z czego wynika, że blisko 5 tys. osób musiało zwrócić nienależnie pobrane świadczenia chorobowe, co przekłada się na kwotę około 12 mln zł na całą Polskę. W województwie śląskim zwrotów dokonało 839 osób na sumę 1,4 mln zł.

 

ZUS przeprowadza dwa główne rodzaje kontroli: sprawdzanie, czy osoby na zwolnieniu lekarskim rzeczywiście są niezdolne do pracy oraz czy nie wykonują innych aktywności, które mogłyby przeczyć ich stanowi zdrowia. Drugi rodzaj kontroli to weryfikacja przez lekarzy orzeczników ZUS, czy stan zdrowia osoby na zwolnieniu faktycznie uniemożliwia jej pracę.

 

W pierwszym kwartale 2024 roku przeprowadzono również ponad 101 tys. kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy, co skutkowało skróceniem zwolnień lekarskich o łącznie 32 tys. dni. W województwie śląskim, lekarze orzecznicy wydali 14,7 tys. decyzji, z czego 426 osobom skrócono zwolnienie lekarskie.

 

Dodatkowo, ZUS ma obowiązek ograniczać wysokość świadczeń chorobowych do 100% przeciętnego wynagrodzenia po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, co w pierwszym kwartale 2024 roku dotknęło blisko 30 tys. osób na kwotę 45,7 mln zł.

 

Łącznie, kwota cofniętych, wstrzymanych i obniżonych świadczeń chorobowych w całym kraju za ten okres przekroczyła 57,7 mln zł. Kontrole nie ograniczają się tylko do działania ZUS – pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób, również mają uprawnienia do weryfikacji prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUS, kontrole zwolnień lekarskich, wstrzymane świadczenia, oszustwa na zwolnieniach, audyt ZUS, polityka zdrowotna, bezpieczeństwo socjalne