Zwiększy się ciężar utrzymania pozostałej części populacji
10 maja 2022

Zwiększy się ciężar utrzymania pozostałej części populacji

Dzisiejsze dzieci będą musiały stawić czoła zwiększonemu ciężarowi utrzymania pozostałej części populacji, gdy dorosną i zaczną pracować – podkreśla Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego.

 

Dlaczego młodzi ludzie w UE powinni martwić się zmianami demograficznymi? Po pierwsze dlatego, że zmniejsza się udział dzieci i młodzieży w całej populacji, a stale rośnie udział osób starszych. Zsumowanie tych danych oznacza, że ​​dzisiejsze dzieci będą musiały stawić czoła zwiększonemu ciężarowi utrzymania pozostałej części populacji, gdy dorosną i zaczną pracować” – zaznaczyło w raporcie Biuro Analiz PE.

 

Eksperci wskazali, że w 2019 r. z 447 mln mieszkańców UE-27 (bez Wielkiej Brytanii) 68 mln to dzieci w wieku 14 lat lub mniej, a 91 mln to osoby starsze w wieku 65 lat lub więcej. Jedna trzecia całej populacji UE – około 142 mln – była w wieku poniżej 30 lat. Nieco więcej chłopców niż dziewcząt, przy czym ci pierwsi stanowili 51 proc. populacji w wieku 14 lat lub mniej.

 

Według autorów raportu, w 2019 r. najbardziej „młodzieżowym” krajem UE była Irlandia - prawie czterech na 10 mieszkańców tego kraju było w wieku do 29 lat. Jak zauważyli, dzieci stanowiły więcej niż jedną piątą Irlandczyków. Natomiast Francja i Szwecja odnotowały drugi i trzeci najwyższy wynik. Na drugim końcu spektrum znalazły się Włochy z najniższym odsetkiem dzieci, a następnie Niemcy, Malta i w Portugalia.

 

Eksperci zauważyli, że na szczeblu regionalnym Majotta i Gujana – dwa francuskie departamenty zamorskie – były jedynymi regionami w UE-27, w których w 2019 r. dzieci i młodzież stanowili ponad połowę populacji. Czwarty najwyższy udział odnotowano również we francuskim departamencie zamorskim – La Reunion – podczas gdy hiszpańskie regiony miast autonomicznych Melilla i Ceuta uzyskały trzeci i szósty najwyższy wynik.

 

Oprócz tych pięciu regionów spoza Europy kontynentalnej, w pierwszej dziesiątce regionów o najwyższym odsetku dzieci i młodzieży znalazły się trzy regiony irlandzkie oraz belgijskie i francuskie regiony stołeczne. Z kolei regiony o najniższym odsetku dzieci i młodzieży znajdują się we wschodnich Niemczech, Włoszech i północnej Hiszpanii” – podkreślono w raporcie.

 

Analitycy wskazali, że według najnowszych prognoz populacja UE-27 będzie rosła do 2026 r., osiągając szczyt 449 mln.

 

Prognozuje się jednak, że odsetek dzieci i młodzieży zmniejszy się z 32 proc. w 2019 r. do 29 proc. w 2052 r., pozostawiając decydentom politycznym szukanie rozwiązań zapewniających długoterminową stabilność finansów publicznych w obliczu zmniejszającej się liczby aktywnych zawodowo Europejczyków” – podkreślili.

 

 

Źródło informacji: EuroPAP News

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl